Acta Media doo

Agile Essentials

SVESNOST I RELFEKCIJA

25.09.2023, od 12 do 13:30 časova - ONLINE ZOOM

Predrag Jovanović, dipl. filolog i preduzetnik

Martina Ivanović, dipl. matematičar i magistar ekonomskih nauka

  • Svima koji se bave razvojem proizvoda ili usluga i žele da unaprede svoje znanje o agilnim metodologijama.
  • Menadžerima, projektnim menadžerima: ovaj trening će vam pomoći da unapredite svoje sposobnosti u planiranju, izvođenju i praćenju projekata u agilnom okruženju. Naučićete kako da koristite alate i tehnike iz oblasti Scruma i Kanbana za efikasnije upravljanje timovima i projektima.
  • Članovima timova: bolje ćete razumeti svoje uloge i obaveze u timu, unapredićete svoje sposobnosti u saradnji i komunikaciji.
  • Poslovnim liderima: ovaj kurs će vam pomoći da bolje razumete kako agilne metodologije mogu da se primene u poslovnom okruženju i da unapredite svoje sposobnosti u upravljanju timovima i projektima.
  • Programerima i drugim tehničkim stručnjacima: ovaj trening će vam pomoći da bolje razumete kako agilne metodologije mogu da se primene u razvoju softverskih rešenja.
  • Svima koji žele da postanu agilni pojedinci kako bi se efikasno suočavali sa izazovima modernog poslovnog okruženja i donosili odluke koje će dovesti do uspeha vašeg tima i organizacije.

 

Sa misijom da širimo znanje o agilnim metodologijama i SCRUMu, naši obrazovni programi su osmišljeni da inspirišu i daju vrhunske rezultate. Naš cilj je da osnažimo pojedince i timove da usvoje agilne prakse i iskoriste potencijal Scruma na efikasan način.

Vrednosti koje negujemo su: poštovanje, fokus, transparentnost, hrabrost, posvećenost.

Na prvoj interaktivnoj radionici u seriji Agile Essentials 1 “Pokretanje uspeha” istražili smo naučno dokazane principe i teoriju koja stoji iza postavljanja ciljeva. Saznali smo kako postavljanje SMARTer ciljeva može značajno da poveća produktivnost, motivaciju i uspeh u vašem ličnom i profesionalnom životu.
 
U drugoj radionici, “Progres po etapama: inkrementalno i iterativno ostvarenje ciljeva”, bavili smo se temom kako postići ciljeve i uspeh kroz postepeno napredovanje i pristup koji se temelji na neprekidnom učenju i razvoju.
 
U trećoj radionici, “Svesnost i refleksija: put ka kontinuiranom uspehu”, širimo znanje o ključnim konceptima u agilnom pristupu i istražujemo vezu između refleksije, učenja, i kontinuiranog unapređenja.

1. POKRETANJE USPEHA

Kadaodgledate prvu radionicu, znaćete da:

  • prepoznate vezu između postavljanja ciljeva, produktivnosti i motivacije.
  • opišete osnovne principe postavljanja ciljeva u SMARTer formatu.
  •  

primenite znanje na praktičnom primeru u ličnom i poslovnom kontekstu

2. proges po etapama

Druga radionica, “Progres po etapama: inkrementalno i iterativno ostvarenje ciljeva”, ukazuje na važnost kontinuiranog napretka i delovanja korak po korak.

3. SVESNOST I REFLEKSIJA

25.09.2023.

Na trećoj
radionici, “Svesnost i refleksija: put ka
kontinuiranom uspehu“, istražićemo
važnost svesnosti i refleksije u
postizanju dugoročnog uspeha.

Predrag Jovanović

Dipl. filolog i preduzetnik

Međunarodni konsultant u obrazovanju. Ekspert u oblastima obuke nastavnika i izrade obrazovnih planova i programa profesionalnog usavršavanja uz primjenu inovativnih metoda i tehnologija.

Martina Ivanović

Dipl. matematičar i magistar ekonomskih nauka

Ekspert u oblastima projektnog upravljanja, upravljanja promjenama, upravljanja podacima, procesima i operacijama, agilnog razvoja sa internacionalnim iskustvom u bankartsvu, finansijama i razvoju softverskih rješenja. Sertifikovani je Scrum Master. Radila je i pratila više od 200 projekata i inicijativa.