Acta Media doo

aktuelnosti u privrednopravnom poslovanju

- PREDAVAČI IZ MINISTARSTVA PRIVREDE, APR-A I ADVOKATURE -

29. mart 2024. 10-15h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 17.900 + PDV
Online: 14.700 RSD + PDV

Informacije:

5/5

Jelica Trninić Šišović, načelnik odeljenja u Sektoru za privredna društva i privredne registre – Ministarstvo privrede

Sandra Tasić, šef odseka za normativne i studijsko-analitičke poslove, Sektor za privredna društva i privredne registre – Ministarstvo privrede

Miladin Maglov, zadužen za vođenje Registra privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre

Prof. dr Zlatko Stefanović – advokat, profesor u penziji na pravnom fakultetu Union

Acta Media, redovno okuplja najpozvanije praktičare privrednog prava, kako bi zajedno sa učesnicima pratili trendove i aktuelnosti u primeni propisa, odgovorili na nedoumice i najasnoće i dali pravce i rešenja za popunjavanje mogućih pravnih praznina.

Ovog februara, akcenat redovnog stručnog skupa,  stavljen je na iskustva nedavno ustanovljenog sistema elektronske registracije u APR-u  ali i druga pitanja privrednopravnog poslovanja.

Pridružite nam se 20. februara u prijatnoj atmosferi Hotela Moskva i budite aktivni učesnik stručnih radionica.

Svim privrednim subjektima, vlasnicima kompanija, pravnim službama, finansijskim službama, menadžerima svih nivoa, advokatima, izvršiteljima i ostalim zainteresovanim licima

Predavači

načelnik odeljenja u Sektoru za privredna društva i privredne registre – Ministarstvo privrede

šef odseka za normativne i studijsko-analitičke poslove, Sektor za privredna društva i privredne registre – Ministarstvo privrede

zadužen za vođenje Registra privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre

advokat, profesor u penziji na pravnom fakultetu Union

O treningu:

Pozivamo Vas na sveobuhvatan trening sa predavačima, priznatim stručnjacima u oblasti privrednopravnog poslovanja.

Na radionicama ćemo ponovo proći kroz pojedine institute kompanijskog prava, ukazati kakvu sudsku praksu su ustanovili nadleženi sudovi i koje su to norme koja još uvek imaju sporna tumačenja u praksi.

Teme:

 • osnivanje privrednog društva ( kako sačiniti osnivački akt, šta sve treba da sadrži osnivački akt, poslovno ime privrednog društva, naziv, ko vrši overu osnivačkog akta i sl.);
 • unošenje naziva „Srbijaˮ u poslovno ime privrednog društva (pojasniti proceduru, ko podnosi, šta se od dokumentacije podnosi i kojim organima, ko donosi rešenje o davanju saglasnosti, koliki je iznos takse i sl.);
 • novine u pogledu naknada direktora/članova nadzornog odbora u društvima kapitala: politika naknada, izveštaj o naknadama, obaveza objavljivanja naknada, odnosno obaveza dostupnosti podatke o iznosu i strukturi naknade;
 • rezervisani sopstveni udeo;
 • smanjenje osnovnog kapitala u društvu s ograničenom odgovornošću;
 • raspolaganje sopstvenim udelima;
 • ogranci ( odluka o obrazovanju ogranka, između ostalog, i pokretni prodajni objekti privrednog društva);
 • „stop fantomskim firmamaˮ
 • prinudna likvidacija: otklonjivi i neotklonjivi razlozi, odnos stečaja i prinudne likvidacije, novine u pogledu odgovornosti članova za obaveze društva nakon brisanja društva iz registra;
 • prinudna likvidacija preduzetnika;
 • ograničenja zakonskog zastupnika;
 • povraćaj dodatnih uplata;
 • zaključivanju poslova i radnji u kojima postoji lični interes;
 • jedinstveni elektronski sandučić kao obaveza za privredna društva i preduzetnike- E sanduče;
 • isključiva E prijava za osnivanje privrednog društva;
 • advokat ima mogućnost overe digitalizovanog akta koji se podnosi uz prijavu;
 • ko sve sada može podneti registracionu prijavu APR-u;
 • E registracija;
 • Elektronski dokument;
 • Elektronsko potpisivanje i sl.

Lokacija:

Forma za prijavu: