Acta Media doo

standardno i elektronsko arhiviranje

VIDEO LEKCIJE - KORAK PO KORAK

ACTA MEDIA - platforma

PRVIH STO KUPACA:
5.900 + PDV

REDOVNA CENA:
9.900 + PDV

Informacije:

5/5

Trajni pristup Video lekcijama: Standardno i elektronsko arhiviranje, putem korisničkog imena i lozinke.

Redovno ažuriranje novih video i pisanih materijala,  prema budućm izmenama propisa.

Zaposlenima u administraciji, it sektoru i administratorima, kadrovskoj službi, rukovodicima službi, odnosno svim licima koja se staraju o dokumentaciji, arhivi i elektronskom poslovanju.

Naručivanjem video lekcija stičete pravo na neograničeno postavljanje pitanja stručnom timu Acta Media – obrazac za pitanja.

obrazac za pitanja

O video lekcijama:

Bilo da tek uspostavljate arhivu ili već imate razvijen sistem kancelarijskog poslovanja, video lekcije će vam pomoći da radite jasno i da bez nedoumica postupate u svakodnevnom radu i izvršavanju zakonskih obaveza.


Stručni tim stoji na raspolaganju za dodatna pitanja koja budete imali.


Pristup video lekcijama je neograničenog trajanja.

Sadržaj VIDEO LEKCIJA - tematske celine:

Obuhvata tematiku obaveza stvaraoca i imaoca arhivske građe u pogledu postupanja, bezbednog čuvanja, predaje arhivske građe trajnog karaktera nadležnom javnom arhivu i predaja bezvrednog dokumentarnog materijala kojem su istekli rokovi čuvanja na uništenje;

Pisarnica, prijem i ekspedicija pošte, delovodnik, popisi akata, registri, interne dostavne knjige, upravljanje dokumentima, formiranje predmeta;

Nastavak prethodnog segmenta u kome se objašnjava postupak razvođenja i arhiviranja do odlaganja u arhivski depo kao i izrada Arhivske knjige;

Šta je Lista, kako se izrađuje, čemu služi, Šta je Klasifikacioni plan, kako se izrađuje, čemu služi, Uzročno-posledična povezanost Liste kategorija i Klasifikacionog plana, stadijumimi izrade do konačnog dokumenta.

Šta je elektronski potpis, kvalifikovani elektronski potpis, elektronski pečat, kvalifikovani elektronski pečat, vremenski žig; Priprema dokumenata za elektronsko čuvanje

Pripremu dokumenta za pouzdano elektronsko čuvanje, Formati dokumenta koji su pogodni za dugotrajno čuvanje. Potvrda vernosti izvornom dokumentu i tačnosti matapodataka

Kako obezbediti mogućnost dokazivanja validnosti kvalifikovanog elektronskog potpisa odnosno pečata; primena standarda; formati i metapodaci.


izdavanje sertifikata; upravljanja kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog potpisa na daljinu; validacija kvalifikovanog elektronskog potpisa; izdavanje kvalifikovanih sertifikata za elektronski pečat; upravljanje kvalifikovanim sredstvom za kreiranje elektronskog pečata na daljinu; validacija kvalifikovanog elektronskog pečata; izdavanje kvalifikovanih elektronskih vremenskih žigova; kvalifikovana elektronska dostave; izdavanje kvalifikovanih sertifikata za autentikaciju veb sajtova; kvalifikovano elektronsko čuvanje dokumenata.

Sve novine u izmenama i dopunama Uredbe – 116/2023

Forma za naručivanje: