Acta Media doo

GODIŠNJA OBAVEZE PODNOŠENJA PREPISA ARHIVSKE KNJIGE

VIDEO NA ZAHTEV

+ dodatne konsultacije sa predavačem do 3. maja 2023. CENA snimka: 9.900,00 RSD

Zbog uskršnjih praznika zakonski rok za predaju prepisa ističe 3. maja 2023 godine.

Goran Tršnjak dipl.pravnik – arhivista

Pogledaj više

Za učesnike obezbeđeno:

 • snimak vebinar
 • konsultacije za predavačem do isteka roka (30.4.2023)
 • Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i

  čuvanja arhivske građe i diokumentarnog materijala – Pravilnik o kancelarijskom poslovanju;

 • Lista kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa
  rokovima čuvanja,
 • Odluka o imenovanju lica odgovornog za postupanje sa

  arhivskom građom.

 • VAŽNO JE, TAKOĐE,  NAGLASITI DA VELIČINA FIRME I BROJ ZAPOSLENIH NE UTIČU NA POSTOJANJE OBAVEZE USKLAĐIVANJA SA NOVIM PROPISIMA.
9. 800
cena snimka

Nakon uspešno održanog vebinara “Godišnja obaveza podnošenja prepisa arhivske građe”, 6. aprila 2023. godine, svim zainteresovani licima smo omogućili gledanje snimka vebinara – na zahtev, kao i dodatne konsultacije sa predavačem, g-dinom Goranom Tršnjakom u pisanom i usmenom obliku, i to sve do isteka zakonskog roka, odnosno do 3. maja 2023. godine.

POGLEDAJTE SNIMAK I PITAJTE.

Pravo na direktne konsultacije za predavačem (telefonske, online i uživo sa predavačem – na zahtev) imaju učesnici održanog vebinara kao i naručioci snimka vebinara.
(Zahtevi se šalju mejlom na office@actamedia.rs ili putem telefona 060 140 6880).

OBAVEZNI POJEDINAČNI AKTI

Pravilnik o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i diokumentarnog materijala – Pravilnik o kancelarijskom poslovanju;

Lista kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, Odluka o imenovanju lica odgovornog za postupanje sa arhivskom građom…

VAŽNO JE, TAKOĐE, NAGLASITI DA VELIČINA FIRME I BROJ ZAPOSLENIH NE UTIČU NA POSTOJANJE OBAVEZE USKLAĐIVANJA SA NOVIM PROPISIMA.

Zakon o arhivskoj građi se odnosi na sve ustanove, agencije i javna preduzeća čiji je osnivač Republika Srbija odnosno lokalna samouprava (korisnici budžeta) kao i na sve privredne subjekte bez obzira na oblik svojine ili organizovanja.

PITANJA NA KOJA SMO ODGOVORI NA VEBINARU I DOSTUPNA SU NA SNIMKU:

forma za prijavu