Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Bezbednost i zdravlje na radu

Biserka Živanović

Vera Božić Trefalt

Redovni mesečni Online Panel BZR, organizujemo sa ciljem da damo savete u vezi sa primenom propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odgovorimo na Vaša pitanja i pružimo aktuelne informacije o aktivnostima i propisima u pripremi.

Na decembarskom panelu učestvuju predstavnici pravosuđa, inspektorata rada i stručnjaci iz prakse.

  • Sudski sporovi i primena propisa BZR
  • Studije slučaja i primeri iz prakse
  • Najznačajnije novine u propisima
    u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sa posebnim osvrtom na
    Nacrt zakona o BZR.

Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda (u penziji od novembra 2022.. godine), sa višedecenijskim iskustvom iz oblast radnog prava i radnih sporova. Član ispitnog odbora za ispitni predmet Radno pravo.

Vera Božić Trefalt, ekspert za bezbednost i zdravlje na radu, u svojoj bogatoj karijeri radila u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, na inspekcijskim poslovima, kao i na pripremi, izradi i primeni zakona i podzakonskih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i radnih odnosa; obavljala je poslove Načelnika Odeljenja inspekcije rada u Sektoru inspekcije rada, bila je pomoćnik ministra rada u Sektoru za rad, a zatim Direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu. Osnivač i konsultant u Agenciji za zaštitu i konslutovanje I oblasti HSE.

Zainteresovani ste za ovu edukaciju?

opis proizvoda

opis proizvoda