Acta Media doo

Panel koji Vam je potreban

4/5

kroz odgovore na pitanja sa verom božić trefalt

21. jul od 10 do 15 h

 online ZOOM

Voera Božić Trefalt

Ekspert za bezbednost i zdravlje na radu, u svojoj bogatoj karijeri radila u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, na inspekcijskim poslovima, kao i na pripremi, izradi i primeni zakona i podzakonskih propisa u oblasti
bezbednosti i zdravlja na radu i radnih odnosa

Odgovori na pitanja i diskusija

Savetnicima i saradnicima za BZR, pravnim licima, preduzetnicima i svim drugim zainteresovanim licima.

pretplatnici bzr portala:

nepretplatnici bzr portala:

3. 800
rsd + PDV
9. 800
rsd + PDV

Posle više od dva meseca kako je novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu stupio na snagu, teško je da se može reći da je njegova primena u potpunosti jasna i nesporna. Podzakonski akti su u pripremi kao i instrukcije nadležnih organa za postupanje.

Rok poslodavacima da usklade poslovanje (24 meseca) kao i rok nadležnim državnim organima za donošenje potrebnih podzakonskih akata (18 meseci), dodatno utiču na stvaranje konfuzije “kako i kad” treba primenjivati nove institute Zakona.

Zbog svega navedenog Redakcija BZR portala organizuje Online Panel koji je posvećen odgovaranju na pitanja učesnika.

Gost predavač je gđa Vera Božić Trefalt, vrhunski stručnjak u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

VAŽNO: Zbog očekivanog većeg broja pitanja učesnika, pitanja koja budu poslata Redakciji BZR portala do 19.7 do 15h biće prioritetna za odgovoranje na panelu.

vera božić trefalt

Ekspert za bezbednost i zdravlje na radu, u svojoj bogatoj karijeri radila u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, na inspekcijskim poslovima, kao i na pripremi, izradi i primeni zakona i podzakonskih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i radnih odnosa

Ekspert za bezbednost i zdravlje na radu, u svojoj bogatoj karijeri radila u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, na inspekcijskim poslovima, kao i na pripremi, izradi i primeni zakona i podzakonskih propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i radnih odnosa; obavljala je poslove Načelnika Odeljenja inspekcije rada u Sektoru inspekcije rada, bila je pomoćnik ministra rada u Sektoru za rad, a zatim Direktor Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.
Osnivač i konsultant u Agenciji za zaštitu i konslutovanje i oblasti HSE.