Acta Media doo

bzr portal

Bezbednost i zdravlje na radu

BZR Portal je online izdanje namenjeno svima koji se bave bezbednošću i zdravlju na radu.

Sadržaj:

  • Propis (važeći tekstovi propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i drugih srodnih oblasti)
  • Dokumentacija ( kontrolne liste, modeli opštih akata, evidencije, dokumentacija u vezi povreda na radu,uputstva, odluke nadležnih organa)
  • Članci (autorski tekstovi sa instrukcijama i savetima za primenu propisa i postupanje u praksi)
  • Pitanja i odgovori (odgovori stručnog tima na vaša pitanja i nedoumice u svakodnevnom radu)
  • Video (snimci vebinara, predavanja i drugi edukativni materijal)
  • Priručnik za BZR (sveobuhvatno izdanje sa komentarima zakona i podzakonskih propisa u pdf formatu)
  • Vesti ( dnevno ažurne informacije i objave iz sveta BZR).