Acta Media doo

43 zadovoljnih polaznika

4/5

CASH AND LIQUIDITY MANAGEMENT

5, 6.  i 7. jul od 10 do 15 h

Hotel Moskva / online ZOOM

Jasmina Čavić

Specijalista bankarstva i spoljne trgovine, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u finansijama i računovodstvu u korporaciji

Gost Predavač: Milić Čavić

Direktor službe za rad sa malim i srednjim preduzećima Eurobank-Direktna AD Beograd

U saradnji sa stručnjakom koji ima ogromno iskustva u oblasti Cash and Liquidity managementa, pripremili smo atraktivan i interesantan trodnevni trening na kom ćete dobiti praktične savete i uputstva kako da:

  • analizirate finansijske izveštaje
  • uradite racio analize
  • analizate i upravljate zalihama i potraživanjima
  • analizirate i upravljate obavezama i ukupnim obrtnim kapitalom
  • unapredite tokove gotovine i likvidnost kompanije

 

Ovaj program je koncipiran za sve zainteresovane koji žele da razumeju kako da upravljaju novčanim sredstvima i ukupnim obrtnim kapitalom

Nije neophodno da posedujete prethodno znanje o finansijskom računovodstvu, jer je fokus na uticaju na gotovinska sredstva, ali ukoliko ga posedujete svakako će Vam koristiti

Na treningu ćemo „pokriti“ osnove finansijskog računovodstva pre nego što krenemo sa detaljima

Vlasnicima kompanija, generalnim i komercijalnim direktorima, finansijskim direktorima i finansijskim analitičarima, finansijskim menadžerima, računovođama, finansijskim kontrolorima, kontrolerima budžeta i predviđanja, menadžerima finansijskog planiranja i analize i dr.

37. 800
rsd + PDV

Online - zoom

47. 800
rsd + PDV

Hotel "moskva"

Ovaj trening Vam obezbeđuje:

  • mogućnost da upoznate sve mehanizme i alate koji se u svetskoj praksi efikasno koriste u upravljanju novčanim sredstvima i ukupnim obrtnim kapitalom
  • praktičnu obuku sa konkretnim primerima
  • direktan rad sa iskusnim stručnjakom u oblasti upravljanja novčanim sredstvima i ukupnim obrtnim kapitalom
  • konkretne odgovore na Vaša pitanja

RADIONICA I

05.07.2023

UVOD U FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO, ČITANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I ANALIZA PROFITABILNOSTI

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

 Bilans stanja – čitanje, razumevanje, najvažnije pozicije sa aspekta biznisa

Bilans uspeha – čitanje, razumevanje, najvažnije pozicije sa aspekta biznisa

Analiza nivoa profitabilnosti

RADIONICA II

06.07.2023

ANALIZA FINASIJSKIH IZVEŠTAJA, RACIO ANALIZA, ANALIZA I UPRAVLJANJE ZALIHAMA I ANALIZA I UPRAVLJANJE UKUPNIM OBRTNIM KAPITALOM

Analiza finansijskih izveštaja

Racio analiza

Analiza i upravljanje zalihama

Analiza i upravljanje obrtnim kapitalom

RADIONICA III

07.07.2023

ANALIZA I UPRAVLJANJE OBAVEZAMA I POTRAŽIVANJIMA, UPRAVLJANJE TOKOVIMA GOTOVINE I LIKVIDNOŠĆU KOMPANIJE

Analiza i upravljanje obavezama

Analiza i upravljanje potraživanja

Upravljanje tokovima gotovine I likvidnošću kompanije – cash i liquidity management

Izveštaj o novčanim tokovima

Studija slučaja na primeru konkretne kompanije

Jasmina Čavić

Specijalista bankarstva i spoljne trgovine, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u finansijama i računovodstvu u korporaciji. 

Poseduje dugogodišnje međunarodno iskustvo u osiguranju potraživanja kupaca iz istočne i zapadne Evrope, kao i bogato iskustvo u naplati osiguranih i problematičnih potraživanja i povećanju likvidnosti kompanija.

Kao ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u računovodstvu i finasijama odlično poznaje finansije, a kao specijalista pravnih nauka odlično poznaje pravnu regulativu neophodnu za uspešno bavljenje Cash i Liquidity alatima u cilju povećanja likvidnosti i finansijske stabilnosti kompanija.

Milić Čavić

Direktor službe za rad sa malim i srednjim preduzećima Eurobank-Direktna AD Beograd, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom.

Kako u finansijama i računovodstvu, tako i u bankarskom sektoru. Poseduje i praktično znanje u izradi i analizi finansijskih izveštaja i svih vrsta analiza i procena kompanija. Odlično poznaje procese i mehanizme pregovaranja sa bankama u cilju dobijanja sredstava za povećanje likvidnosti I profitabilnosti.