Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

DA LI STE SPREMNI ZA ESG?

ulaz slobodan

Tri komponente koje čine ESG su ekološka, društvena i
upravljačka.

Teodora Pasulj

Tanja Mitrović

Marija Živković

Nebojša Lukač

Ivo Đukanović

Seminar je namenjen svim kompanijama koje žele da ostanu u toku sa najnovijim propisima i usklade svoje poslovanje sa važećim ESG principima i na taj način se pripreme za neminovne promene do kojih će u bliskoj budućnosti.

ESG je izraz za skup standarda kojim se meri uticaj kompanije na životnu sredinu i društvo, kao i koliko je robusno i transparentno njeno upravljanje u smislu vođstva kompanije, plata rukovodilaca, revizije, internih kontrola i prava akcionara.

Meri kako vaše poslovanje integriše ekološke, društvene i upravljačke prakse u operacije, kao i vaš poslovni model, njegov uticaj i njegovu održivost.

Tri komponente koje čine ESG su ekološka, društvena i upravljačka.

Koncept ESG i ispunjavanje ESG kriterijuma je, u današnje vreme, jedna od najvažnijih tema kada je reč održivom poslovanju. 

Iako relativno nova, ova tema je vrlo brzo pronašla put do vrha liste prioriteta poslovnih lidera, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou.

Ispunjavanje ESG kriterijuma označava stvaranje održivih rezultata u borbi za zaštitu životne sredine i dobrobit društva, kao i inkluzivno i odgovorno upravljanje kompanijom radi razvijanja njene dugoročne otpornosti.

U poslednjih nekoliko meseci, na nivou EU došlo je do temeljnih promena iusvajanja novih direktiva i zakona koji iz korena menjaju principe poslovanja kompanija na teritoriji EU i utvrđuju osnovne ESG principe poslovanja za budućnost. S obzirom na veoma blisku povezanost srpske i EU privrede, navedene promene će indirektno uticati i na poslovanje domaćih kompanija.

Učesnicima seminara biće predstavljene sledeće teme:

Teodora Pasulj

Menadžerka za ESG usluge u kompaniji PwC Srbija. 

Teodora se bavi razvojem usluga u oblasti održivosti na nivou SEE regiona, a svoje iskustvo stekla ja kroz rad i vođenje različitih projekata, počev od izrade nefinansijskih izveštaja, preko uključivanja zainteresovanih strana, izrada matrica materijalnosti, pa do izrade ESG strategije.

Nebojša lukač

Advokat sa više od 15 godina iskustva rada u advokaturi. 

Nebojša je proveo 13 godina kao stariji advokat u advokatskoj kancelariji Karanović & Partners. Bavio se širokim spektrom tema u oblastima privrednog i radnog prava. Takođe, učestvovao je u velikom broju compliance projekata koji su uključivali i ESG teme.

tanja mitrović

Menadžerka u odeljenju za poresko-savetodavne usluge u kompaniji PwC Srbija. 

Tanja je angažovana na velikom broju projekata koji uključuju analizu poslovanja kompanija i savetovanje klijenata u oblasti poreza i carina.  U svojoj karijeri učestvovala na većem broju projekata koji uključuje analizu taksi i dažbina koje se plaćaju pri uvozu i proizvodnji proizvoda, izveštavanje ka nadležnim organima, uporednu analizu oprezivanja i tretmanu otpadnih vozila i slično.

ivo đukanović

Advokat sa iskustvom rada u više advokatskih kancelarija u Beogradu. 

U saradnji sa kompanijom PwC je sarađivao na više ESG projekata u Srbiji i Crnoj Gori, pružajući konsultantske i advokatske usluge stranim i domaćim kompanijama, a sa posebnim osvrtom na radno i privredno pravo.

Marija Živković

Senior konsultant u odeljenju za poresko-savetodavne usluge u kompaniji PwC Srbija. 

Marija je angažovana je na projektima poreskog savetovanja međunarodnih i domaćih kompanija koje posluju u različitim industrijama, na temu indirektnih poreza (PDV i akcize), carina i elektronskog fakturisanja.

forma za prijavu