Acta Media doo

dr Predrag Petronijević

docent Građevinskog fakulteta u Beogradu na Katedri za upravljanje projektima u
građevinarstvu