Acta Media doo

Dragoslav Veljković

Ceo radni vek – 50 godina aktivnog rada proveo je na pravnim poslovima iz svih
oblasti prava. Počeo je od sudije nekadašnjeg sreskog suda, da bi kasnije bio
sudija Okružnog suda (deo rada proveo je i u privredi i u saveznim organima),
zatim Privrednog suda i, na kraju, skoro 17 godina, sudija Vrhovnog suda Srbije.
Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vencem, a Poveljom Znanja Srbije postao
je Počasni član ovog Komiteta, uz dodelu Zlatnog ključa sa četiri ocila.
Za to vreme napisao je više stručnih publikacija iz oblasti privrednog, radnog
prava i statusnih odnosa preduzeća, kao i veliki broj stručnih napisa. Te
publikacije su imale stručni karakter, sa ciljem da iznese svoje stavove i da ih
predloži praksi za praktičnu primenu.