Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

najnovije izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju

Aleksa Milojević

Tijana Radivojčević

  • Spremno dočekajte zakonsku obavezu
  • Smanjite operativni rad u svojoj administraciji
  • Snizite troškove slanja i prijema računa

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

Budite spremni za eFakture, ne čekajte poslednji čas!

Ostalo još vrlo malo vremena do početka primena eFaktura, a u samoj završnici stiže nam još izmena i dopuna Zakona o elektronskom fakturisanju (trenutno u proceduri u Narodnoj skupštini).
O tome šta donose izmene i dopune Zakona i kako da na vreme pripremite sve i da 1. januara počnete da šaljete i primate eFakture, potpuno samostalno bez pomoći knjigovođe, programera ili konsultanta, govorimo na besplatnom online vebinaru 20. decembra 2022. godine.
Pomoć nam stiže i od Data Lab-a i programa Pantheon light o kojem ćemo takođe govoriti na ovom vebinaru, uz učešće konsultanata iz ove kuće. Neke od novina koje izmene i dopune Zakona odnose se i na proširenje opsega transakcija za
koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture, i to za:
• isporuku električne energije i uslugu preuzimanja električne energije u energetski sistem,
osim isporuke električne energije za krajnju potrošnju;
• promet dobara i usluga bez naknade;
• transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod u skladu sa zakonom
kojim se uređuje budžetski sistem;
• zahtev za isplatu troškova i nagrada u sudskim i drugim postupcima, koji se isplaćuju iz
sredstava suda, odnosno drugog organa kod kojeg se vodi postupak, na osnovu odluke suda,
odnosno drugog organa.

Završio srednju EGŠ Nikola Tesla i stekao zvanje elektrotehničar informacionih tehnologija. Nakon toga upisao Visoku škola elektrotehnike i računarstva u Beogradu, stekao zvanje strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva. 2022. godine upisao master studije na Visokoj školi elektrotehnike i računarstva u Beogradu smer Elektrotehničko inženjerstvo. PANTHEON Web konsultant u firmi Datalab Specijalnost: PANTHEON eServisi, eDokumentacija, PANTHEON Web Light

Završila Užičku gimnaziju, prirodno-matematički smer. Sertifikovani PHP Web Developer i student 4. godine Primenjenih informacionih tehnologija na Fakultetu MEF u Beogradu.   PANTHEON ERP konsultant u firmi DataLab. Specijalnost: Pantheon eServisi, Pantheon Web Light, online poslovanje

Zainteresovani ste za ovu edukaciju?

opis proizvoda

opis proizvoda