Acta Media doo

Edukacije

pravo i administracija

U saradnji sa predstavnicima pravosudnih delatnosti, profesure i privrede organizujemo stručne skupove i edukacije o primeni propisa, izvršenju zakonskih obaveza i savremenom kancelarijskom poslovanju.

Pogledajte više

FINANSIJE

Vrhunske obuke i izdanja za finasijsku operativu, analitiku, računovodstvo i knjigovodstvo

Pogledajte više

Zaštita životne sredine

Specijalističke obuke i treninzi u oblasti zaštite vazduha, voda, zemljišta, zaštite od hemijskih udesa, buka, jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja, upravljanja otpadom i integrisane kontrole i sprečavanja zagađenja

Pogledajte više

HR

Veštine za upravljanje zaposlenima, timovima i samim sobom.

Pogledajte više

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE na radu

Programi kontinuiranog usavršavanja, stručni skupovi i publikacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Pogledajte više

IT I TEHNIKA

Alati i programi koji štite i unapređuju vaše poslovanje.

Pogledajte više

MENADŽMENT

Jedina prava mera vrednosti bilo kog poslovnog lidera i menadžera jeste – učinak.

Pogledajte više

logistika, nabavka i proizvodnja

Kako da najvažniji sektori funkcionišu besprekorno.

Pogledajte više

marketing

Spojite kreativnost i produktivnost u krajnji proizvod.

Pogledajte više