Acta Media doo

edukativni portal

📆 vruća tema

📍 Edukativni portal

Pristup

KORIŠĆENJE AI ALATA U POSLOVANJU

Zajedno sa stručnjacima iz advokatske kancelarije Cvjetićanin & partneri i inovativne prodajne kompanije L&P Executives, pripremili smo online seminar koji pruža priliku za sticanje dragocenih saznanja i pomaže u oblikovanju sigurne budućnosti poslovanja sa veštačkom inteligencijom

📆 Najtraženija tema

📍 Edukativni portal

Pristup

KLASIČNO I ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE

30. aprila 2024. godine ističe zakonski rok za dostavljanje prepisa arhivske knjige. Pripremite se za ovu obavezu uz pomoć praktičnih saveta stručnjaka iz prakse datih u ovom snimku predavanja.

📆 Male tajne velikih majstora

📍 Edukativni portal

Pristup

DIGITALNI MARKETING U SLUŽBI E-COMMERCE I PRIMENE KOJE NAM SLEDE

Od priznatih stručnjaka za ecommerc i digitalni marketing čućete sve o strategiji i planiranju i email marketingu.

📆 Kapitalno izdanje u tri toma

📍 Edukativni portal

Pristup

UGOVORI U PRIVREDI SA MODELIMA UGOVORA

Ugovori u privredi u 3 toma, posvećena je obligacionim odnosima privrednih subjekata, i rezultat je sudske prakse i nastale potrebe da se odnosi između pravnih subjekata regulišu ugovorima, a u slučaju neslaganja da se odnos raspravi odlukom suda.

📆 U primeni od 28. januara 2024.

📍 Edukativni portal

Pristup

NOVINE U TRANZITNOM POSTUPKU – NCTS faza 5

Od januara meseca Uprava carina Srbije počela je sa primenom NCTS faza 5. Reč je o unapređenom kompjuterizovanom tranzitnom carinskom sistemu, koji ima za cilj dalje usaglašavanje carinskih procedura između Srbije i Evropske unije, kao i drugih ugovornih strana Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku. U odnosu na postojeći sistem NCTS faza 5 podrazumeva nadogradnju i izmenu brojnih funkcionalnosti

📆 Ambalaža i ambalažni otpad

📍 Edukativni portal

Pristup

AMBALAŽNI OTPAD

Na martovskom Online panelu prezentovani su izazovi uočeni u dosadašnjoj primeni zakona, zaključci sprovedenih konsultacija i preporuke na osnovu koji će Ministarstvo zaštite životne sredine raditi u narednom periodu na unapređenju sistema upravljanja ambalažnim otpadom kroz izmenu zakonskog okvira, kao i prezentovana dva propisa koja su početkom godine stupila na snagu, a proistekla su iz sprovedenog procesa.

📆 Kako vršiti nadzor u skladu sa zakonima

📍 Edukativni portal

Pristup

VIDEO NADZOR I ELEKTRONSKA KONTROLA ZAPOSLENIH NA RADNOM MESTU

Video nadzor, elektronski nadzor i drugi načini kontrole zaposlenih nameću ozbiljnu odgovornost za poslodavce i traže rešenja za postojeće dileme. Od govornika, priznatog stručnjaka u ovoj oblasti dobićete precizne smernice u vezi sa ovom delikatnom temom

📆 Evergreen tema

📍 Edukativni portal

Pristup

MS PROJECT

Kvalitetno planiranje i kontrola realizacije investicionih projekata praktično je neizvodiva bez korišćenja savremenih alata koji omogućavaju brzu i pouzdanu kontrolu informacija na projektu. Ovaj snimak će Vam pužiti uvid u savremene alate koji omogućavaju brzu i pouzdanu kontrolu informacija na projektu

📆 Glavna tema lica za BZR

📍 Edukativni portal

Pristup

Kako pravilno sastaviti i izdati dozvolu za rad – praktična radionica

Video zapis o glavnoj temi – Dozvole za rad prema novom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu. Kako je Zakonom prepušteno poslodavacu da sam utvrdi postupak i način izdavanje dozvola za rad, veliki je broj pitanja i nedoumica kako pravilino postupati

📆 Šta je E komponenta u ESG?

📍 Edukativni portal

Pristup

ESG

Program treninga “ESG – polazne osnove i implementacija“,predstavlja uvodni program u materiju ESG kriterijuma i daje odgovore na mnog pitanja. U ovom delu obrađeno je – Šta je E komponenta ESG kriterijuma?

📆 Popularno u HR

📍 Edukativni portal

Pristup

Cilj ovog programa je da osposobi HR menadžere za samostalan rad u oblasti HR-a prema standardima profesionalnih kompetencija, usvajajući praktična i teorijska znanja i veštine. 

📆 Najtraženija tema

📍 Edukativni portal

Pristup

STANDARDNO I ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE

Bilo da tek uspostavljate arhivu ili već imate razvijen sistem kancelarijskog poslovanja, video lekcije će vam pomoći da radite jasno i da bez nedoumica postupate u svakodnevnom radu i izvršavanju zakonskih obaveza.