Acta Media doo

Pripremite se na vreme

5/5

ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE OD 01. 01. 2024.

sa posebnim osvrtom na upotrebu sistema “e-Arhiv“

Tatjana Kikić,

arhivski savetnik, rukovodilac Arhive u Agenciji za privredne registre, a prethodno dugogodišnji rukovodilac Službe za zaštitu dokumentacije kod stvaralaca Državnog arhiva Srbije.

Milan Vojvodić

master pravnik, šef Odseka za regulativu u oblasti informacionog društva u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija

  • Pravnim i finansijskim rukovodiocima, menadžerima i direktorima
  • Rukovodiocima opštih administrativnih službi
  • IT rukovodiocima, administratorima, kao i svim licima odgovornim za implementaciju elektronskog poslovanja;
  • Učesnicima iz javnog i privatnog sektora zaduženim za planiranje i izvršenje organizacije poslovanja na osnovu obaveza primene zakona.

Sve potrebne informacije i savete kako da se pripremite za početak nove zakonske obaveze od 1. januara 2024. godine.

U skladu sa Uredbom o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku, od 1. januara 2024. godine državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanove i imaoci javnih ovlašćenja, dužni su da arhiviranje elektronskih dokumenata vrše u softverskom rešenju eArhiv koji je deo arhivskog informacionog sistema. Ostali stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala (privatni sektor i drugi) u prilici da slobodno odaberu softversko rešenje – informacioni sistem za pouzdano elektronsko čuvanje koji će koristiti.

Navedena uredba reguliše jedinstvene tehničko-tehnološke zahteve i procedure koje treba da ispune stvaraoci i imaoci arhivske građe i dokumentarnog materijala pri čuvanju i zaštiti arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku.

Dođite 17. novembra na stručni skup posvećen elektronskom arhiviranju i saznajte sve u vezi ove zakonske obave za javni i privatni sektor.

 

teme seminara:

dr tatjana kikić

arhivski savetnik, rukovodilac Arhive u Agenciji za privredne registre, a prethodno dugogodišnji rukovodilac Službe za zaštitu dokumentacije kod stvaralaca Državnog arhiva Srbije.

milan vojvodić

master pravnik, šef Odseka za regulativu u oblasti informacionog društva u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija

cene kotizacije:

uživo

9.900 rsd + pdv

online

5.900 rsd + pdv

Forma za prijavu