Acta Media doo

ESG

polazne osnove i implementacija

27, 28. i 29. mart 2024.

Hotel Moskva ili Online Zoom

53.700 / 44.100 rsd + pdv

Informacije:

5/5

Ivo Đukanović, advokat u saradnji sa PwC

Katarina Majić, Senior ESG Specialist, Erste Bank a.d. Novi Sad

Gordana Pejović, PhD Industries and Environment Head of ENVI/Auditing & Compliance SGS Beograd

Zašto pričamo o ESG konceptu i kome je važan?

 • Zašto je održivost dobra za poslovanje i upravljanje u postizanju promena?
 • Prednosti integracije ESG u poslovnu strategiju, kao i različiti alati i pristupi koji mogu da pomognu organizacijama da ostvare svoje ciljeve održivosti
 • Šta čini regulatorni okvir ESG-a i kako ga pratiti na međunarodnom i unutrašnjem planu?
 • Implementacija određenih principa ESG u svakodnevno poslovanje
 • Koja je uloga biznisa, civilnog društva i pojedinca u sprovođenju u oblikovanju ekomomije i društva u cilju zaštite životne sredine i smenjenja zagađenja?
 • Kako prepoznati i iskoristiti šanse na zelenom finansijskom tržištu?

ESG specijalistima, izvršnim direktorima, finansijskim direktorima, službenicima za rizike, menadžerima održivog poslovanja, stručnjacima u oblasti životne sredine, pravnicima i advokatskim kancelarijama, bankarskom sektoru, revizorima i svim drugim profesionalcima i konsultantima koji učestvuju u donošenju poslovnih odluka i odlučivanju.

 • Sveobuhvatno razumevanje ESG kriterijuma i njihovog uticaja na ekonomski, društveni i ekoloških aspekt poslovanja
 • Sagladavanje i izradu akcionog plana i konkretnih mera za integraciju ovih kriterijuma u vaše organizacije.
 • korišćenje stečenog znanja u cilju upravljanja promenama koje nam slede u poslovnoj budućnosti,
 • komunikciju sa raznim relevantnim subjektima održivog poslovanja na domaćoj i međunarodnoj sceni.
 • prevazilaženje prepreka u sprovođenju promena, kako da dobijete podršku za vase aktivnosti I kako da kreirate personalizovani akcioni plan održivosti.

Predavači

ivo đukanović

advokat u saradnji sa PwC

katarina majić

Senior ESG Specialist, Erste Bank a.d. Novi Sad

gordana pejović

PhD Industries and Environment Head of ENVI/Auditing & Compliance SGS Beograd

O kursu:

Program treninga “ESG – polazne osnove i implementacija“, predstavlja uvodni program u materiju ESG kriterijuma i daje odgovore na pitanja:

 

 • Zašto pričamo o ESG konceptu i kome je važan?
 • Zašto je održivost dobra za poslovanje i upravljanje u postizanju promena?
 • Prednosti integracije ESG u poslovnu strategiju, kao i različiti alati i pristupi koji mogu da pomognu organizacijama da ostvare svoje ciljeve održivosti
 • Šta čini regulatorni okvir ESG-a i kako ga pratiti na međunarodnom i unutrašnjem planu?
 • Implementacija određenih principa ESG u svakodnevno poslovanje
 • Koja je uloga biznisa, civilnog društva i pojedinca u sprovođenju u oblikovanju ekomomije i društva u cilju zaštite životne sredine i smenjenja zagađenja?
 • Kako prepoznati i iskoristiti šanse na zelenom finansijskom tržištu?

Radionice:

S & G komponente ESG - 27.03.
1. E kompomenta ESG kriterijima - 28.03.
2. E kompomenta ESG kriterijima - 29.03.

Forma za prijavu: