Acta Media doo

Finansije

Šta su finansije, podela finansija i sve o vođenju finansija u okviru jedne kompanije. Šta
su javne finansije i obaveštenja Ministarstva finansija, redovno se prate i u sigurnim
rokovima možete biti spremni za implementaciju novih finansijskih zakona i pravila.
Predavači iz poznatih revizorskih kuća i stručnjaci u oblasti monetarne politike uputiće vas u sve novitete.

Transferne cene

INFO:

 • Ukoliko vršite transakcije sa povezanim licima Vaša je zakonska obaveza da pripremite svu neophodnu dokumentaciju o transfernim cenama, da je predate i opravdate prilikom poreske kontrole.
Pogledajte više

Budžetiranje i KPI – Key Performance Indicators

INFO:

 • Kako bismo Vam olakšali, pozivamo Vas na online seminar gde ćete sve dileme koje imate, moći da razrešite sa predavačem koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti.
Pogledajte više

E fakture – najnovije izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju

INFO:

 • Spremno dočekajte zakonsku obavezu
 • Smanjite operativni rad u svojoj administraciji
 • Snizite troškove slanja i prijema računa
Pogledajte više

Finansijski kontroling

INFO:

 • Podrška koju kontroler pruža upravljanju kompanijom ogleda se u planiranju, obradi informacija i kontroli računovodstvenih podataka.
Pogledajte više

Payroll specialist

INFO:

 • Koliko god dobro poznavali obračun zarada, uvek ostaje neko pitanje sa više različitih tumačenja ili je nadležno ministarstvo donelo novo službeno mišljenje koje menja važeća pravila iz korena.
Pogledajte više

Poreska kontrola

INFO:

 • Propuštanje nekih radnji u postupku poreske prijave i kontrole  koje su propisane Zakonom, može dovesti poreskog obveznika u problem koji za posledicu ima izricanje visokih novčanih kazni.
Pogledajte više

Sprečavanje pranja novca

INFO:

 • Kako biste se adekvatno uskladili sa zakonskim rešenjima organizujemo interaktivni online seminar uživo sa predavačem.
Pogledajte više

CASH AND LIQUIDITY MANAGEMENT

INFO:

 • Ovaj program je koncipiran za sve zainteresovane koji žele da razumeju kako da upravljaju novčanim sredstvima i ukupnim obrtnim kapitalom

Pogledajte više

Devizni prekršaji

INFO:

 • Jedinstvena radionica na kojoj će devizni prekršaji, alternativni načini prestanka potraživanja i dugovanja i druge aktuelne teme biti obrađene sa regulatornog i praktičnog aspekta.
Pogledajte više

Izmene Carinskog zakona i Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima

INFO:

 • Kako biste se upoznali sa novim načinom poslovanja i izbegli greške, organizujemo seminar na sa predavačem Milkom Živanović – načelnicom Odeljenja za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija Republike Srbije.
Pogledajte više

export info portal

Informacije o portalu:

 • PORTAL ZA SPOLJNU TRGOVINU, DEVIZNO I CARINSKO POSLOVANJE

Pogledajte više

Škola interne revizije sa Oliverom Radović

 • Nakon pohađanja Škole interne revizije sa Oliverom Radović steći ćete osnovna znanja iz interne revizije i naučite kako da ih primenjujete. 

Pogledajte više

BEZ USTEZANJA O DEVIZNIM AKTUELNOSTIMA - KROZ ODGOVORE NA PITANJA

 • Učešće na junskom panelu je besplatno za sve pretplatnike Export info portala

Pogledajte više

Evidentiranje pdva-a u sef-u

INFO:

 • pružićemo vam uvid u to kako pojedine aktivnosti na SEF-u, kao što su evidentiranje elektronske fakture, promena statusa u smislu odobravanja ili odbijanja, kao i storniranje već izdate elektronske fakture, mogu uticati na obračun PDV-a
Pogledajte više

GARANCIJE ZA PLAĆANJE CARINSKOG DUGA – SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O VAŠIM PRAVIMA I OBAVEZAMA

INFO:

 • Cilj seminara je da učesnike provede kroz pomenutu Uredbu i Objašnjenje, korak po korak, da objasni koja su njihova prava i obaveze kao učesnika u carinskom postupku prilikom polaganja obezbeđenja za plaćanje carinskog duga i da ukaže na mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
Pogledajte više

kredit menadžment u naplati potraživanja

 • Kreiranje jasne kreditne politike prema kupcima
 • Monitoring kupaca i sistem nagrađivanja
 • Pregovaranje i naplata

Pogledajte više

službena putovanja u zemlji inostranstvu

 • Pojašnjenja propisa, poreskih aspekata i aktuelne prakse u vezi sa službenim putovanjima
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca
 • Rešavanje praktičnih zadataka sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

Pogledajte više

poslovno planiranje i izrada biznis plana

Biznis plan predstavlja najvažniji segment operativnog planiranja. Zapravo, biznis plan ima krucijalnu ulogu u nastojanju da menadžeri i zaposleni ostvaruju svoje ciljeve u vezi sa rastom biznisa i upravljanjem troškovima.

Učesnici u sistemu biznis planiranja su mnogobrojni i možemo ih podeliti u dve grupe prema delovanju na biznis plan.

Pogledajte više

E- FAKTURISANJE TRENUTNO STANJE, USVOJENE NOVINE, PRIMENA U PRAKSI I PDV ASPEKT

Jedna od najvažnijih izmena, odnosi se na novu obavezu elektronskog evidentiranja prethodnog PDV-a za koju je predviđen početak primene za poreske periode koji počinju nakon 31.8.2024. god.

Pozivamo Vas na interaktivnu radionicu sa predavačem Jelenom Marjanović, senior menadžerom za konsalting iz oblasti računovodstva u kompaniji BDO Srbija.

Pogledajte više

sporazum o slobodnoj trgovini srbije sa kinom

U Pekingu je 17. oktobra potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i Narodne Republike Kine. Sporazum je potvrđen od strane Narodne skupštine Republike Srbije 26.oktobra 2023. godine i objavljen u Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori , broj 6/23.

Benefiti su mnogostruki i vrlo značajni za srpsku privredu. Omogućiće se izvoz preko 90% srpskih proizvoda u Kinu i kineskih proizvoda na tržište Srbije.

Pogledajte više

ZARADE, NAKNADE I DRUGA PRIMANJA ZAPOSLENIH

Tim stručnjaka iz poznate revizorsko-konsultantske kompanije – BDO će zajedno sa Vama prolaziti kroz praktične primere, poreske aspekte, procedure i obračune, i omogućiti Vam da bolje razumete problematiku iz domena obračuna zarada i na taj način Vam olakašati rad.

Pogledajte više

CARINSKA SKLADIŠTA I PODNOŠENJE GARANCIJA

Koji su uslovi za smeštanje robe u carinsko skladište, šta je neophodno za carinsko odobrenje i kako se vrši carinski nadzor?

Na dvodnevnom treninigu Milka Živanović načelnica Odeljenja za carinski sistem i politiku – Ministarstvo finansija, govoriće o aktuelnim temama u vezi sa carinskim skladištenjem.

Pogledajte više

NOVINE U TRANZITNOM POSTUPKU

INFO:

 • Od januara meseca Uprava carina Srbije počinje sa primenom NCTS faza 5. Reč je o unapređenom kompjuterizovanom tranzitnom carinskom sistemu, koji ima za cilj dalje usaglašavanje carinskih procedura između Srbije i Evropske unije, kao i drugih ugovornih strana Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku. U odnosu na postojeći sistem NCTS faza 5 podrazumeva nadogradnju i izmenu brojnih funkcionalnosti.
Pogledajte više

IZMENE I DOPUNE UREDBE O CARINSKIM POSTUPCIMA I CARINSKIM FORMALNOSTIMA

INFO:

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima objavljena krajem 2023. godine u „Sl. glasniku RSˮ broj 117/2023 od 27.12.2023. godine, donosi veliki broj novina.
Pogledajte više

sastavljanje finansijskih izveštaja za 2023.

INFO:

 • Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o računovodstvu. Zakon je objavljen u ‘’Sl. glasniku RS’’, broj 73/19 od 11. oktobra 2019. godine. Tokom juna 2020. godine doneto je ukupno sedam novih pravilnika neophodnih za sprovođenje Zakona o računovodstvu čija primena počinje od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu. 
Pogledajte više

Transferne cene

INFO:

 • Cilj treninga je osposobljavanje polaznika za izradu Studije o transfernim cenama.

  Ukoliko vršite transakcije sa povezanim licima Vaša je zakonska obaveza da pripremite svu neophodnu dokumentaciju o transfernim cenama, da je predate i opravdate prilikom poreske kontrole!

Pogledajte više

CASH AND LIQUIDITY MANAGEMENT

INFO:

 • Ovaj program je koncipiran za sve zainteresovane koji žele da razumeju kako da upravljaju novčanim sredstvima i ukupnim obrtnim kapitalom

Pogledajte više