Acta Media doo

Finansije

Transferne cene

INFO:

 • Ukoliko vršite transakcije sa povezanim licima Vaša je zakonska obaveza da pripremite svu neophodnu dokumentaciju o transfernim cenama, da je predate i opravdate prilikom poreske kontrole.
Pogledajte više

Budžetiranje i KPI – Key Performance Indicators

INFO:

 • Kako bismo Vam olakšali, pozivamo Vas na online seminar gde ćete sve dileme koje imate, moći da razrešite sa predavačem koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti.
Pogledajte više

E fakture – najnovije izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju

INFO:

 • Spremno dočekajte zakonsku obavezu
 • Smanjite operativni rad u svojoj administraciji
 • Snizite troškove slanja i prijema računa
Pogledajte više

Finansijski kontroling

INFO:

 • Podrška koju kontroler pruža upravljanju kompanijom ogleda se u planiranju, obradi informacija i kontroli računovodstvenih podataka.
Pogledajte više

Payroll specialist

INFO:

 • Koliko god dobro poznavali obračun zarada, uvek ostaje neko pitanje sa više različitih tumačenja ili je nadležno ministarstvo donelo novo službeno mišljenje koje menja važeća pravila iz korena.
Pogledajte više

Poreska kontrola

INFO:

 • Propuštanje nekih radnji u postupku poreske prijave i kontrole  koje su propisane Zakonom, može dovesti poreskog obveznika u problem koji za posledicu ima izricanje visokih novčanih kazni.
Pogledajte više

Sprečavanje pranja novca

INFO:

 • Kako biste se adekvatno uskladili sa zakonskim rešenjima organizujemo interaktivni online seminar uživo sa predavačem.
Pogledajte više

CASH AND LIQUIDITY MANAGEMENT

INFO:

 • Ovaj program je koncipiran za sve zainteresovane koji žele da razumeju kako da upravljaju novčanim sredstvima i ukupnim obrtnim kapitalom

Pogledajte više

Devizni prekršaji

INFO:

 • Jedinstvena radionica na kojoj će devizni prekršaji, alternativni načini prestanka potraživanja i dugovanja i druge aktuelne teme biti obrađene sa regulatornog i praktičnog aspekta.
Pogledajte više

Izmene Carinskog zakona i Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima

INFO:

 • Kako biste se upoznali sa novim načinom poslovanja i izbegli greške, organizujemo seminar na sa predavačem Milkom Živanović – načelnicom Odeljenja za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija Republike Srbije.
Pogledajte više

export info portal

Informacije o portalu:

 • PORTAL ZA SPOLJNU TRGOVINU, DEVIZNO I CARINSKO POSLOVANJE

Pogledajte više

Škola interne revizije sa Oliverom Radović

 • Nakon pohađanja Škole interne revizije sa Oliverom Radović steći ćete osnovna znanja iz interne revizije i naučite kako da ih primenjujete. 
Pogledajte više

BEZ USTEZANJA O DEVIZNIM AKTUELNOSTIMA - KROZ ODGOVORE NA PITANJA

 • Učešće na junskom panelu je besplatno za sve pretplatnike Export info portala
Pogledajte više

Evidentiranje pdva-a u sef-u

INFO:

 • pružićemo vam uvid u to kako pojedine aktivnosti na SEF-u, kao što su evidentiranje elektronske fakture, promena statusa u smislu odobravanja ili odbijanja, kao i storniranje već izdate elektronske fakture, mogu uticati na obračun PDV-a
Pogledajte više

GARANCIJE ZA PLAĆANJE CARINSKOG DUGA – SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O VAŠIM PRAVIMA I OBAVEZAMA

INFO:

 • Cilj seminara je da učesnike provede kroz pomenutu Uredbu i Objašnjenje, korak po korak, da objasni koja su njihova prava i obaveze kao učesnika u carinskom postupku prilikom polaganja obezbeđenja za plaćanje carinskog duga i da ukaže na mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.
Pogledajte više

kredit menadžment u naplati potraživanja

 • Kreiranje jasne kreditne politike prema kupcima
 • Monitoring kupaca i sistem nagrađivanja
 • Pregovaranje i naplata
Pogledajte više

službena putovanja u zemlji inostranstvu

 • Pojašnjenja propisa, poreskih aspekata i aktuelne prakse u vezi sa službenim putovanjima
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca
 • Rešavanje praktičnih zadataka sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja
Pogledajte više

poslovno planiranje i izrada biznis plana

Biznis plan predstavlja najvažniji segment operativnog planiranja. Zapravo, biznis plan ima krucijalnu ulogu u nastojanju da menadžeri i zaposleni ostvaruju svoje ciljeve u vezi sa rastom biznisa i upravljanjem troškovima.

Učesnici u sistemu biznis planiranja su mnogobrojni i možemo ih podeliti u dve grupe prema delovanju na biznis plan.

Pogledajte više

E- FAKTURISANJE TRENUTNO STANJE, USVOJENE NOVINE, PRIMENA U PRAKSI I PDV ASPEKT

Jedna od najvažnijih izmena, odnosi se na novu obavezu elektronskog evidentiranja prethodnog PDV-a za koju je predviđen početak primene za poreske periode koji počinju nakon 31.8.2024. god.

Pozivamo Vas na interaktivnu radionicu sa predavačem Jelenom Marjanović, senior menadžerom za konsalting iz oblasti računovodstva u kompaniji BDO Srbija.

Pogledajte više