Acta Media doo

Spoljnotrgovinsko poslovanje

4/5

Garancije za plaćanje carinskog duga – sve što treba da znate o Vašim pravima i obavezama

28. avgust od 10 do 14 h

 online ZOOM / hotel Moskva

Milka Živanović

Načelnik Odeljenja za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija Republike Srbije

Cilj seminara je da učesnike provede kroz Uredbu o carinskim postupcima i carinskim formalnostima i Objašnjenje za obezbeđenje plaćanja carinskog duga, korak po korak, da objasni koja su njihova prava i obaveze kao učesnika u carinskom postupku prilikom polaganja obezbeđenja za plaćanje carinskog duga i da ukaže na mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.

 

* Sve teme biće obrađene i u kontekstu obaveznog podnošenja odgovarajućih obrazaca

Carinskim zastupnicima – špediterima, izvoznicima, uvoznicima, konsultantima i drugim zainteresovanim licima

online - zoom:

hotel moskva:

11. 800
rsd + PDV
15. 800
rsd + PDV

ZA PRETPLATNIKE EXPORT INFO PORTALA VAŽE POVLAŠĆENE CENE UČEŠĆA NA SEMINARU!

ONLINE – ZOOM: 9.900 RSD + PDV

UŽIVO U HOTELU MOSKVA: 11.900 RSD + PDV

Izmene i dopune Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima su u primeni od 8. jula 2023. godine.

Imajući u vidu da se izmene i dopune ove uredbe odnose uglavnom na odredbe koje se tiču polaganja obezbeđenja za plaćanje carinskog duga, kao i činjenicu da je Uprava carina, u međuvremenu, donela Objašnjenje za obezbeđenje plaćanja carinskog duga, kojim se detaljnije, na praktičnom nivou, objašnjavaju izmene i način na koji će carinski organi postupati u praksi, cilj seminara je da učesnike provede kroz pomenutu Uredbu i Objašnjenje, korak po korak, da objasni koja su njihova prava i obaveze kao učesnika u carinskom postupku prilikom polaganja obezbeđenja za plaćanje carinskog duga i da ukaže na mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.

**Sve teme biće obrađene i u kontekstu obaveznog podnošenja odgovarajućih obrazaca

teme na seminaru:

milka živanović

Načelnik Odeljenja za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku, Ministarstvo finansija Republike Srbije

FORMA ZA PRIJAVU

[wpforms id="22519"]