Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Godišnji odmori - pravni okviri i pitanja u praksi: video na zahtev

PORUČITE SNIMAK VEBINARA I POSTAVITE PITANJE DO 30.6.2023

VEBINAR

Video na zahtev

Marko Leković

Pogedajte snimak vebinara i upoznajte se sa odgovornostima poslodavca u vezi sa godišnjim odmorom, kao i sa slučajevima koji se dešavaju u praksi, sa posebnim osvrtom na posledice nepravilne primene odredba Zakona o radu u vezi sa godišnjim odmorima.

Svima koji odlučuju o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa.

9. 800
RSD + PDV

VIDEO NA ZAHTEV

Uvek aktuelna tema u maju i junu svake godine jeste pravo zaposlenih na godišnji odmor. Upravo u ovom periodu zaposleni teže da iskoriste godišnji odmor od prošle godine do 30. juna kako im ne bi „propao“, dok se sa druge strane prave planovi i rasporedi korišćenja godišnjih odmora tokom leta. Uprkos činjenici da se poslodavci uvek susreću sa zahtevima zaposlenih za korišćenje godišnjih odmora, dalje postoje sporna pitanja u praksi.

Marko Leković

Advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih kancelarija u Srbiji.

Profesionalna karijera je usmerena prvenstveno na radno pravo i zapošljavanje stranaca. Svakodnevno savetuje klijente u postupku pripreme celokupne radno-pravne dokumentacije, koja između ostalog uključuje pripremu opštih akata poslodavca, ugovora o radu i rešenja kojim se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih i drugih radno angažovanih lica

PORUČITE SNIMAK VEBINARA