Acta Media doo

Interne i eksterne zloupotrebe

– Prevencija i detekcija –

21. i 22.05.2024, 09-13h

Online

20% popusta na rane prijave do 07.05: 21.840 rsd + pdv

Redovna cena: 27.300 rsd + pdv

Informacije:

5/5

Luka Milinković

Ima dugogodišnje iskustvo u kontroli i upravljanju IT bezbednošću kroz razvoj novih rešenja i obavljanje revizija IT bezbednosti

Trening pruža osnovna i napredna znanja i veštine u vezi upravljanja prevencijom i detekcijom internih i eksternih zloupotreba. Omogućava Vam da se postepeno upoznate sa metodologijom i kontrolama koje biste trebali da uspostavite kako bi se pravovremeno reagovalo na sumnjive aktivnosti i incidente u vezi zloupotreba, kao i kako da pravilno procenite i tretirate rizike koji se mogu ispoljiti usled prevarnih aktivnosti.

 

Upoznaćete se i sa naprednim načinima prevare u digitalnom svetu kroz zloupotrebe sa platnim karticama, nabavkama, on line i e-banking prevarama, zatim prevarama preko mobilnih uređaja i aplikacija, kao i prevarama kroz platne transakcije, štedne i kreditne račune, prevare u osiguravajućim društvima, a sve u cilju veće primene IT sistema u prevenciji i detekciji. Polaznici će se upoznati i sa naprednom analizom podataka i pojedinim primenama veštačke inteligencije (AI) u odbrani od internih ili eksternih prevara.

Menadžmentu kompanije, rukovodiocima i zaposlenima u službi za detekciju i prevenciju zloupotreba, IT službi, službi za bezbednost informacionog sistema, službi za upravljanje usklađenosti poslovanja, pravnoj službi, zatim odgovornim licima za zaštitu poslovnih informacija i upravljanje operativnim rizicima, internim i eksternim IT revizorima i revizorima poslovnih procesa, osobama zaduženim za definisanje i implementaciju kontrola za prevenciju i detekciju internih i eksternih zloupotreba, kao i zloupotreba u platnom sistemu, zatim zaposlenima koji upravljaju bezbednošću platnih kartica i digitalnih servisa za on line i mobilna plaćanja, zaposlenima koji rade na razvoju metodologija za prevenciju i efikasnu detekciju prevarnih radnji, kao i svima koji imaju potrebu da adekvatno upravljaju sprečavanjem zloupotreba i zaštitom klijenata i svakodnevnog poslovanja kompanije.

Predavač

Ima dugogodišnje iskustvo u kontroli i upravljanju IT bezbednošću kroz razvoj novih rešenja i obavljanje revizija IT bezbednosti

O treningu:

Koje zaštitne mere ste preduzeli nakon zlupotreba platnih kartica ili prevara u slučaju on line i e-banking ?

Da li ste implementirali adekvatan sistem zaštite u svojoj kompaniji nakon učestalih prevara i zloupotreba kod platnih transakcija, štednih i kreditnih računa, prevara u osiguravajućim društvima….?

 

Neka od pitanja na koja će vam trening pružiti odgovore su:

 • kako se uz pomoć podataka koji se nalaze u informacionom sistemu kompanije mogu uočiti i sprečiti zloupotrebe
 • kako sprovesti istragu nakon detekcije prevarnih radnji
 • kako primeniti uspešnu komunikaciju i metode ispitivanja da bi se u potpunosti razotkrila zloupotreba
 • koje mere treba sprovesti da bi se interne i eksterne prevare smanjenje

Tokom treninga ćemo uraditi analizu realnih internih i eksternih zloupotreba.

Cilj treninga je da steknete osnovno i napredno znanje i razumevanje metoda koje se mogu koristiti za otkrivanje i prevenciju internih i eksternih prevarnih radnji.

Potrebno predznanje

Potrebno je osnovno razumevanje IT sistema i poslovnih procesa.

Radionice:

Radionica i - 21.05.
 • Metodologija upravljanja rizicima od internih i eksternih prevarnih radnji
 • Vrste prevarnih radnji
 • Pretnje i ranjivosti u sistemu
 • Procena verovatnoće i uticaja definisanih rizika
 • Analiza i tretman rizika od prevare
 • Definisanje internih kontrola za prevenciju zloupotreba
 • IT i bezbednosne kontrole – dokumentovanje i primena
 • Monitoring i praćenje potencijalno sumnjivih aktivnosti
 • Prava pristupa i rada u aplikacijama
 • Autentifikacija, bezbedni procesi aktivacije naloga i verifikacije
 • Uloga IT-a i CISO-a u sprečavanje prevarnih radnji
 • Edukacija i obuka zaposlenih
 • Šta kada se prevara desi, a šta kada se to otkrije?
 • Uspostavljanje internih kontrola za detekciju zloupotreba
 • Aktivni i pasivni pristup
 • Upravljanje incidentima u vezi internih i eksternih prevara
 • Metode za detekciju sumnjivih aktivnosti i uočavanje prevara
 • Primena informacionog sistema za otkrivanje prevarnih radnji
 • Testovi za otkrivanje prevara – definisanje pravila i težina
 • Analiza dobijenih rezultata i uočavanje šablona
Radionica ii - 22.05.
 • Sprovođenje istrage
 • Detaljna analiza događaja i prikupljanje dokaza
 • Uspešna komunikacija i metode ispitivanja
 • Uloga interne revizije u razotkrivanju zloupotreba
 • Pokretanje i sprovođenje vanredne revizije
 • Šta smo naučili nakon detekcije prevarne radnje i sprovedene istrage
 • Napredna analiza podataka
 • Primena veštačke inteligencije (AI) u sprečavanju prevarnih radnji
 • Novi testni scenariji i/ili izmena postojećih
 • Iskustva kompanija i preduzete akcije
 • Zloupotrebe na digitalnim servisima – on line i mobilni uređaji
 • Prevare kroz nabavku i skladištenje robe
 • Prevare u finansijskoj industriji – platne kartice, elektronsko i mobilno plaćanje, osiguranje, krediti itd.
 • Analiza prevare sa štednim, tekućim i kreditnim računima
 • Analiza primera dobrog vođenja istrage nakon detekcije internih prevarnih radnji

Lokacija:

Forma za prijavu: