Acta Media doo

informaciona (sajber) bezbednost

sve što treba da znate!

20. decembar 2023. 10-15h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 15.900 + PDV Online: 11.900 rsd + pdv

Informacije:

5/5

Maja Lakušić je savetnik za promociju informacione bezbednosti u Nacionalnom CERT-u Republike Srbije. 

Milan Vojvodić, master pravnik, šef Odseka za regulativu u oblasti informacionog društva u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija

Polaznici će biti informisani o trenutnom pravnom okviru informacione bezbednosti u Republici Srbiji, izmenama propisa koje se očekuju, internim procedurama koje treba usvojiti i sprovesti, podacima o aktuelnim sajber pretnjama i načinima zaštite. Upoznaće se sa osnovnim pojmovima informacione bezbednosti, merama zaštite i drugim načinima prevencije i zaštite od ugrožavanja informacione bezbednosti.

Nakon obuke polaznici će imati više znanja o sajber pretnjama sa kojima se susrećemo prilikom korišćenja informacionih tehnologija. Polaznici će moći da identifikuju pretnju i adekvatno reaguju ukoliko posumnjaju da su meta napada, ali i da izmene navike i ponašanje u sajber prostoru i razviju viši nivo sajber kulture.

Trening je namenjen svim polaznicima kojima je potrebno da steknu osnovna znanja o propisima iz oblasti informacione bezbednosti, izmenama pravnog okvira koje se pripremaju, kao i o rizicima i opasnostima kojima mogu da budu izloženi u sajber okruženju, te o merama zaštite koje treba preduzeti. Trening je posebno važan za zaposlene u organizacijama koje su operatori IKT sistema od posebnog značaja u Republici Srbiji, ali i za sve druge zaposlene koje koriste nove tehnologije u svom radu i koje treba da zaštite svoje sisteme radi sprečavanja nastanka negativnih materijalnih, reputacionih i ostalih posledica.

Predavači

maja lakušić

savetnik za promociju informacione bezbednosti u Nacionalnom CERT-u Republike Srbije.

Maja Lakušić je savetnik za promociju informacione bezbednosti u Nacionalnom CERT-u Republike Srbije. Zaposlena je u Nacionalnom CERT-u od 2019. godine, njen delokrug poslova obuhvata razvoj politika informacione bezbednosti, prikupljanje informacija o stanju informacione bezbednosti u zemlji i međunarodnom okruženju, pripremu i sprovođenje ispitivanja javnog mnjenja i informisanja javnosti u oblasti informacione bezbednosti, praćenje aktivnosti međunarodnih organizacija iz oblasti informacione bezbednosti. Po zanimanju je pravnik i sertifikovani SSAP (SANS Security Awareness Professional). Pre Nacionalnog CERT-a radila je u oblasti radnog, privrednog prava, imovinskih i ljudskih prava.

milan vojvodić

master pravnik, šef Odseka za regulativu u oblasti informacionog društva u Ministarstvu informisanja i telekomunikacija

O kursu:

U Evropskoj uniji doneti su novi propisi sa kojima naša zemlja treba da se usaglasi. Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti je izrađen i promeniće dosadašnji pravni okvir informacione bezbednosti u našoj zemlji. Sajber napadi globalno se povećavaju iz dana u dan, a novi metodi ugrožavanja IKT sistema su sve prisutniji. Svaki operator IKT sistema od posebnog značaja u Republici Srbiji, kao i njegovi zaposleni, moraju da se adekvatno zaštite, kao i da poštuju pravila i procedure koje organizacija donosi.

Teme seminara:

Lokacija:

Forma za prijavu: