Acta Media doo

JAVNE NABAVKE

25. decembar 2023. 10-15h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 15.900 + PDV Online: 11.900 rsd + pdv

Informacije:

5/5

Miloš Jović

ekspert iz oblasti javnih nabavki

Objašnjenje svih zakonskih izmena i dopuna koje su u primeni od 1. januara 2024. godine, detaljno pojašnjenje na koji način pristupiti pripremi i podnošenju prihvatjive ponude u javnoj nabavci, kako prevazići sve nedoumice i probleme koji nastaju u fazi izrade ponude, uz analizu aktuelnih stavova nadležnih organa i dobru praksu u vezi sa sačinjavanjem i stručnom ocenom ponuda.

Direktorima i vlasnicima kompanija koja učestvuju u postupcima javnih nabavki, licima koja su u tim kopanijama zaposlena na poslovima javnih nabavki, kao i svim ostalim zainteresovanim licima za predmetnu oblast.

Predavač

MILOŠ JOVIĆ

ekspert iz oblasti javnih nabavki

ekspert za javne nabavke, zaposlen u kompaniji Elektromreža Srbije a.d. Beograd, sa prethodnim višegodišnjim radnim iskustvom u Kancelariji za javne nabavke, ali i dugogodišnjem iskustvom u javnim nabavkama kao ponuđač.

 

Teme seminara:

Lokacija:

Forma za prijavu: