Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

JAVNE NABAVKE

izmene i dopune zakona, pripema i podnošenje prihvatljive ponude u postupku javne nabavke – zakonski okvir, dobra i loša praksa

Miloš Jović

ekspert iz oblasti javnih nabavki

Objašnjenje svih zakonskih izmena i dopuna koje su u primeni od 1. januara 2024. godine, detaljno pojašnjenje na koji način pristupiti pripremi i podnošenju prihvatjive ponude u javnoj nabavci, kako prevazići sve nedoumice i probleme koji nastaju u fazi izrade ponude, uz analizu aktuelnih stavova nadležnih organa i dobru praksu u vezi sa sačinjavanjem i stručnom ocenom ponuda.

Direktorima i vlasnicima kompanija koja učestvuju u postupcima javnih nabavki, licima koja su u tim kopanijama zaposlena na poslovima javnih nabavki, kao i svim ostalim zainteresovanim licima za predmetnu oblast.

agenda treninga:

10:00-11:00

Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama

11:00-11:15

pauza

11:15-12:25

Pripema i podnošenje prihvatljive ponude u postupku javne nabavke

12:25-12:40

pauza

12:40-13:50

Pripema i podnošenje prihvatljive ponude u postupku javne nabavke

13:50-14:00

pitanja i odgovori


MILOŠ JOVIĆ

ekspert za javne nabavke, zaposlen u kompaniji Elektromreža Srbije a.d. Beograd, sa prethodnim višegodišnjim radnim iskustvom u Kancelariji za javne nabavke, ali i dugogodišnjem iskustvom u javnim nabavkama kao ponuđač.

cene kotizacije:

hotel moskva:

15.900 rsd + pdv

online:

11.900 rsd + pdv

Forma za prijavu