Acta Media doo

Katastarski propisi i procedure

5/5

Katastar vodova i katastar nepokretnosti

uz poseban osvrt na novine u Zakonu o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Branislava Rakić, načelnica Odeljenja za pravne i normativne poslove u Republičkom geodetskom zavodu

Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu

Pozivamo Vas na radionicu interaktivnog karaktera sa načelnicima iz Republičkog geodetskog zavoda, na kojoj ćete saznati ključne informacije u vezi sa novinama u postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, kao i uticaju već izmenjenih propisa o konverziji.

Svim privrednim subjektima, advokatima, javnim izvršiteljima, javnim beležnicima, lokalnim samoupravama, javnim preduzećima i drugim zainteresovanim licima

U “Sl. glasniku RS” br. 92/2023 objavljene su izmene i dopune Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, i izmene i dopune Zakona o državnom premeru i katastru.

Novine u pomenutim zakonima stupaju na snagu 4.11.2023.

Pozivamo Vas na radionicu interaktivnog karaktera, sa načelnicima iz Republičkog geodetskogzavoda, na kojoj ćete saznati ključne informacije u vezi sa novinama u postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, kao i uticaju već izmenjenih propisa o konverziji.

Cilj izmena i dopuna zakona jesu ubrzanje procesa upisa u katastar i povećanje ažurnosti prilikom rešavanja predmeta.

Teme na seminaru

Katastar vodova:

Katastar nepokretnosti:

cene kotizacije:

uživo

15.900 rsd + pdv

online

11.900 rsd + pdv

Branislava Rakić

načelnica Odeljenja za pravne i normativne poslove u Republičkom geodetskom zavodu

Miloš Bjelanović

načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu

FORMA ZA PRIJAVU