Acta Media doo

KORIŠĆENJE ALATA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE U SVAKODNEVNOM POSLOVANJU

PRAVNI | PORESKI | PRODAJNI | MARKETINŠKI I DRUGI ASPEKTI

22. februar 2024. 10-14h

Online - Zoom

14.700 + PDV

Informacije:

5/5

Nenad Cvjetićanin
Nenad Cvjetićanin je managing partner u advokatskoj kancelarija Cvjetićanin& partneri. Jedan od predavača na nedavno održanom Master class programu “Regulisanje veštačke inteligencije, pravni i etički izazovi”, koji je održan u organizaciji Instituta za veštačku inteligenciju RS i FON-a.

Vincent Lazić,
CEO i Co-Founder u kompaniji L&P Executives – Kopenhagen i Beograd

Veštačka inteligencija (AI) sa sobom nosi mnoge prednosti, ali istovremeno nosi i značajne rizike. Moćni AI alate već uveliko transformišu naše poslove i otvaraju mnoge poslovne mogućnosti, ali koje nas pretnje očekuju?

Pitanja su brojna:
PRAVILA KORIŠĆENJA: Kako obučiti zaposlene za bezbedno korišćenje, informisati ih i postaviti odgovarajuća pravila?

TAČNOST INFORMACIJA: Često nije jasno odakle potiču rezultati AI alata (izvori). Postavlja se pitanje da li je moguće verovati izvoru koji nije poznat, odnosno da li su informacije tačne? Kako ih proveriti?

PODACI O LIČNOSTI: Takođe, postoji rizik od povrede podataka o ličnosti usled automatizovane obrade.

NAKNADA ŠTETE: Odgovornost za štetu koju pričini AI može biti značajan. Danas mnogi proizvodi sadrže algoritme AI (telefoni, pametni frižideri) ali najveća šteta potencijalno može nastati od autonomnih vozila kojima upravlja AI. Čija je odgovornost za nadoknadu štete?

PRIMENA U INDUSTRIJAMA: Tekstovi ili slike koje se koriste mogu poticati iz različitih izvora, pa i ukoliko su izmenjene u određenom delu, postoji rizik od kršenja autorskih prava. Kakva je primena AI u muzičkoj industriji?

ODABIR AI ALATA: kako koristiti dostupne alate u marketingu, odnosno kako povećati vidljivost. Moć prodajnih alata koji vam putem ciljanog targetiranja mogu u tren oka filtrirati i izdvojiti prodajne „lidove“ sa velikom preciznošću po zadatim ključevima.

PORESKI ASPEKT: Koji su poreski podsticaji koje obezbedjuje Republika Srbija za razvoj inovativnih tehnologija, u koje svakako spada i razvoj veštačke inteligencije, jeste jedna od bitnih tački ovog seminara.

REGULATORNI ASPEKT: U današnjem dinamičnom poslovnom okruženju, razumevanje regulatornih aspekata veštačke inteligencije ključno je za održiv rast i uspeh preduzeća/organizacije.

Ovaj seminar je namenjen direktorima velikih i malih preduzeća/organizacija, rukovodiocima sektora i jedinica, kadrovskim stručnjacima, pravnicima i svima koji u preduzećima/organizacijama brinu o pravnoj sigurnosti i usklađenosti poslovanja, poreskim stručnjacima, marketing i prodajnim timovima.

NAPOMENA:

DEO PREDAVANJA KOJE SE ODNOSI NA PRIMENU AI U PRODAJI I MARKETINGU BIĆE PREZENTOVAN NA ENGLESKOM JEZIKU, S OBZIROM NA MEĐUNARODNO ISKUSTVO PREDAVAČA VINSENTA LAZIĆA

Predavači

nenad cvjetićanin

je managing partner u advokatskoj kancelarija Cvjetićanin& partneri. Trenutno je na doktorskim studijama prava sa temom istraživanja-Pravni aspekti veštačke inteligencije.

Nenad Cvjetićanin je managing partner u advokatskoj kancelarija Cvjetićanin& partneri. Trenutno je na doktorskim studijama prava sa temom istraživanja-Pravni aspekti veštačke inteligencije.

Bio je jedan od predavača na nedavno održanom Master class programu “Regulisanje veštačke inteligencije, pravni i etički izazovi”, koji je održan u organizaciji Instituta za veštačku inteligenciju Republike Srbije i Fakulteta organizacionih nauka.

vincent lazić

CEO i Co-Founder u kompaniji L&P Executives – Kopenhagen i Beograd

Vincent Lazić, CEO i Co-Founder u kompaniji L&P Executives – Kopenhagen i Beograd. L&P Executives je IT & Tech konsultantska kompanija, koja pruža strateške savete tehnološkim kompanijama u Evropi, kao i u SAD. Pored strateškog savetovanja, daju se smernice klijentima kako da povećaju prihod, kroz bolje prodajne mehanizme, strateška partnerstva i saradnju sa investitorima.

O seminaru:

Regulacija korišćenja veštačke inteligencije u pravnom sistemu ima ključnu ulogu u očuvanju odgovornosti, omogućavajući optimalno korišćenje ove tehnologije. Nova legislativa SAD-a, Kine, a naročito EU pokazuje pravac u kome će se tehnologija razvijati. Najnovija vest o dogovoru oko teksta Uredbe o veštačkoj inteligenciji EU je značajna vest na svetskom nivou.

Ovo su samo neki od očiglednih izazova/prednosti koji se javljaju pri korišćenju veštačke inteligencije.

Zajedno sa stručnjacima iz advokatske kancelarije Cvjetićanin & partneri i inovativne prodajne kompanije L&P Executives, pripremili smo online seminar koji pruža priliku za sticanje dragocenih saznanja i pomaže u oblikovanju sigurne budućnosti poslovanja sa veštačkom inteligencijom.

!!! Usled upotrebe AI prestaće potreba za brojnim poslovima, dok će mnogi poslovi nastati. Prvi izveštaji „Upwork“ platforme ukazuju da je broj freelancing poslova opao za 19 posto tokom prve godine ekspanzije generativne AI (generisanje teksta, fotografija, muzike, videa).

Teme seminara:

Lokacija:

Forma za prijavu: