Acta Media doo

letnji mix za ceo tim

promotivna cena:

15. 800
rsd + pdv
31. 700
rsd + pdv

Za službu finansija smo pripremili snimak radionice “Evidentiranje PDV-a u SEF-u” u vezi sa evidencijom PDV-a na sistemu elektronskih faktura. Dobićete odgovore na sledeća pitanja: kako evidentirati fakture, sve u vezi sa promenama statusa elektronskih faktura i kako promene statusa utiču na obračun PDV-a.

Snimak radionice “Godišnji odmori” – neka se Vaša radnopravna služba upozna sa odgovornostima u vezi sa godišnjim odmorom, kao i sa slučajevima koji se dešavaju u praksi, sa posebnim osvrtom na posledice nepravilne primene odredba Zakona o radu u vezi sa ovom temom.

Za sve pravnike i celokupnu privredu – “Ugovori u privredi”, komentari svih obligacionih instituta, pojašnjeni dodatnim primerima, tako da jedno drugo upotpunjuje. Dodatna vrednost je baza svih ugovora u privredi.

Poklon radionica “Pokretanje uspeha” je deo posebnog paketa, a ovo je prva od tri radionice u okviru “Agile essentials” treninga, a cilj je da naučite kako da postavite Vaše SMARTer ciljeve. Takođe, dobićete priliku da učestvujete i u preostale dve radionice

sadržaj paketa

evidencija pdv u sef-u

snimak vebinara

Rukovodeći se osnovnom temom PDV aspekti elektronskog fakturisanja i evidentiranja na SEF-u, pružićemo vam uvid u to kako pojedine aktivnosti na SEF-u, kao što su evidentiranje elektronske fakture, promena statusa u smislu odobravanja ili odbijanja, kao i storniranje već izdate elektronske fakture, mogu uticati na obračun PDV-a, kako za tekući tako i za naredne poreske periode.

UGOVORI U PRIVREDI

ONLINE IZDANJE u tri toma

Skoro svaki komentar u knjizi određenog obligacionog instituta, pojašnjen je određenim primerom tako da jedno drugo upotpunjuje. Zbog toga je od značaja ukazati na to da sudska praksa dopunjava svaki komentar i obogaćuje ga novom sadržinom. Zakonski propisi ne mogu uvek da regulišu sva rešenja za neki odnos koji je predmet propisa, ali je sudska praksa, a posebno sudovi, kao i ponašanje privrednih i drugih subjekata posebnim postupanjima dopunjavala tu prazninu.

GODIŠNJI ODMORI

snimak vebinara

Uprkos činjenici da se poslodavci uvek susreću sa zahtevima zaposlenih za korišćenje godišnjih odmora, dalje postoje sporna pitanja u praksi. Pogledajte snimak vebinara i upoznajte se sa odgovornostima poslodavca u vezi sa godišnjim odmorom, kao i sa slučajevima koji se dešavaju u praksi, sa posebnim osvrtom na posledice nepravilne primene odredba Zakona o radu u vezi sa godišnjim odmorima.

pokretanje uspeha

prva od tri agile essentials radionice

U prvoj interaktivnoj radionici “Pokretanje uspeha” istražujemo naučno dokazane principe i teoriju koja stoji iza postavljanja ciljeva. Saznaćemo kako postavljanje SMARTer ciljeva može značajno da poveća produktivnost, motivaciju i uspeh u vašem ličnom i profesionalnom životu.