Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Međunarodno kretanje radnika sa osvrtom na novine u propisima

Predavač kursa je Marko Leković

Marko Leković je advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih kancelarija u Srbiji. Profesionalna karijera je usmerena prvenstveno na radno pravo i zapošljavanje stranaca.

Online seminar o međunarodnom kretanju radnika pružiće vam uvid u zakonski okvir sa osvrtom na novine u propisimaosnove angažovanja stranaca kod domaćih poslodavaca i osnove za upućivanja domaćih državljana na privremeni rad u inostranstvo, kao i uvid u sve korake radi realizacije zapošljavanja i upućivanja. Poslodavci imaju priliku da se upoznaju sa obaveznim radnjama koje treba da preduzmu kako bi obezbedili usklađenost sa pozitivnim propisima ukoliko se odluče za ovakav vid angažovanja stranaca ili upućuju zaposlene na privremeni rad u inostranstvo.

  • Umanjenje troškova vremena po jedinici proizvoda kao i novčanih troškova
  • Smanjenje potrebnog vremena za stvaranje proizvoda
  • Optimizacija angažovanja resursa
  • Angažovanje resurse na pravi način
  • Smanjenje “prazanog hoda” ljudi i opreme

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

opis

Usled svetskih dešavanja i manjka potencijalnih radnika na domaćem tržištu rada, u poslednje vreme vidimo tendenciju sve većeg angažovanja stranih državljana na poslovima u Republici Srbiji.

Sa druge strane brojni domaći poslodavci, privremeno upućuju zaposlenih na rad u inostranstvo, kod svojih poslovnih partnera na bazi saradnje ili prilikom međukompanijskog kretanja kod povezanih kompanija.

i deo

Angažovanje stranih državljana

deo II

privremeno upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvo

forma za prijavu