Acta Media doo

Nenad petrović

Direktor konsultantske firme KMT Sistem, finansijski direktor i investicioni
menadžer u međunarodnom investicionom-equity fondu EQUEST, sa prethodnim
revizorskim iskustvom u međunarodnoj revizorskoj kući KPMG.
Konsultant EBRD BAS programa u Srbiji (uspešno implementirano više različitih
projekata iz oblasti finansijskog konsaltinga u proteklih 5 godina) – implementacija
i unapređenje kompletnog finansijskog sektora u kompanijama, kreiranje procesa,
procedura, dokumentacije i izveštaja za sve nivoe menadžmenta, vlasnike i ostale
stejkholdere (banke, investitore, partnere, its.), kreiranje strategija rasta i razvoja
u kompanijama, izrada poslovnih planova i projekcija rezultata i ostvarenja,
organizacija, implementacija i praćenje ostvarenja, merenje ostvarenja, planiranje
korektivnih mera, identifikacija rizika i kreiranje predloga mera za minimiziranje
svih vrsta rizika, kreiranje i praćenje KPI (ključnih indikatora poslovanja i
ostvarenja), itd.
Stekao sertifikat „Biznis dijagnostika“ izdat od strane EBRD.
Alumnista i demonstrator – asistent u nastavi BOŠ – Beogradske otvorene škole,
odeljenje za napredne diplomske studije na modulima „Berza i berzansko
poslovanje“ i „Osnovi tržišne ekonomije“.