Acta Media doo

novine u tranzitnom postupku

19. januar 2024. 10-13h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 17.900 + PDV
Online: 14.700 + PDV

Hotel Moskva: 14.320 + PDV
Online: 11.760 + PDV

cena za pretplatnike export info portala

Informacije:

5/5

Olga Protić
Načelnica odeljenja za tranzitni i izvozni postupak – Uprava Carina

Slobodan Ilić
Rukovodilac Grupe za tranzitni postupak – Uprava Carina

Vitomir Savić
Sektor za IT- Uprava Carina

Nove uloge carinskih ispostava, drugačiju strukturu elektronske tranzitne deklaracije, obavezu podnošenja ulazne i izlazne sažete deklaracije, posedovanje EORI broja.

Uvoznicima, izvoznicima, prevoznicima, špediterima i široj poslovnoj zajednici.

Predavači

olga protić

Načelnica odeljenja za tranzitni i izvozni postupak – Uprava Carina

slobodan ilić

Rukovodilac Grupe za tranzitni postupak – Uprava Carina

vitomir savić

Sektor za IT- Uprava Carina

O seminaru:

Od januara meseca Uprava carina Srbije počinje sa primenom NCTS faza 5. Reč je o unapređenom kompjuterizovanom tranzitnom carinskom sistemu, koji ima za cilj dalje usaglašavanje carinskih procedura između Srbije i Evropske unije, kao i drugih ugovornih strana Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku. U odnosu na postojeći sistem NCTS faza 5 podrazumeva nadogradnju i izmenu brojnih funkcionalnosti.

Cilj ovog skupa je da se učesnici (uvoznici, izvoznici, prevoznici, špediteri) na interaktivan način upoznaju sa novinama u carinskom poslovanju u tranzitnom postupku.. Na ovom seminaru predstavnici Uprave carina će polaznike upoznati I sa načinom na koji će se izvršiti prelaženje sa NCTS faze 4 na NCTS fazu 5.

Takođe je interes da se poslovna zajednica unapred pripremi za obaveze koje proističu iz unapređenog NCTS sistema faza 5 i prilagode svoje poslovanje u skladu sa novim zahtevima.

Novine obuhvataju nove uloge carinskih ispostava, drugačiju strukturu elektronske tranzitne deklaracije, obavezu podnošenja ulazne i izlazne sažete deklaracije, posedovanje EORI broj.

Teme seminara:

Lokacija:

Forma za prijavu: