Acta Media doo

Najaktuelnija tema u 2023. godini

5/5

NOVINE U ZAPOŠLJAVANJU STRANACA U REPUBLICI SRBIJI

21. avgust 2023. od 10 do 14 h

Online – zoom

Marko Leković, advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić;

Predstavnik državne uprave

 

Zakoni donose brojne  novine kao što su: Jedinstvena dozvola za rad i boravak, digitalizacija postupka izdavanja jedinstvene dozvole, fleksibilniji koncept zapošljavanja stranaca, nove kategorije stranaca koji imaju pravo na rad bez obaveze pribavljanja jedinstvene dozvole, i drugo.

Poslodavcima koji zapošljavanju strane državljane

11. 800
rsd + pdv
online

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca i Zakon o izmenama dopunama Zakona o strancima, objavljeni su u “Sluzbenom glasniku RS“, br 62/2023 od 27. jula 2023. godine i stupaju na snagu 4. avgusta 2023. godine, a određene odredbe počinju da se primenjuju 1. januara 2024.

Usled svetskih dešavanja i manjka potencijalnih radnika na domaćem tržištu rada u poslednje vreme, vidimo tendenciju sve većeg angažovanja stranih državljana na poslovima u Republici Srbiji. Vebinar o angažovanju stranih državljana pružiće vam uvid u postupak kroz koji prolaze strani državljani i domaći poslodavci. Poslodavci imaju priliku da se upoznaju sa obaveznim radnjama koje treba da preduzmu kako bi obezbedili usklađenost sa pozitivnim propisima ukoliko se odluče za ovakav vid angažovanja stranaca.

Teme / radionice

Marko Leković je advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, jednoj od vodećih kancelarija u Srbiji. Profesionalna karijera je usmerena prvenstveno na radno pravo i zapošljavanje stranaca. Svakodnevno savetuje klijente u postupku pripreme celokupne radno-pravne dokumentacije, koja između ostalog uključuje pripremu opštih akata poslodavca, ugovora o radu i rešenja kojim se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih i drugih radno angažovanih lica. Specijalizovan je za postupak prestanka radnog odnosa, posebno u pogledu postupka otkaza ugovora o radu od strane poslodavca po osnovu viška zaposlenih, povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline. Marko je deo pravnog tima koji je angažovan u mnogim prestižnim inostranim i lokalnim projektima poput due diligence analiza. Takođe, svakodnevno savetuje klijente u postupku pribavljanja odobrenja za stalno nastanjene, privremeni boravak i radnih dozvola.

Pogledajte više