Acta Media doo

Obveznice, zapisi, prava na sticanje udela i sopstveni vs. pozajmljeni kapital u funkciji finansiranja tekućeg poslovanja

05. mart 2024. 10-15h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 17.900 + PDV
Online: 14.700 RSD + PDV

Informacije:

5/5

Bojana Popović, pomoćnik direktora – Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd

Željko Vulović, koordinator za usklađenost poslovanja, zadužen za rukovođenje procesom identifikacije i praćenja rizika usklađenosti poslovanja – Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd

Igor Živkovski, partner u advokatskoj kancelariji Moravčević Vojnović i partneri u saradnji sa Schoenherr

 

Na našoj radionici od stručnjaka iz ove oblasti – predavači ispred nadležne institucije i advokat iz jedne od najpoznatijih advokatskih kancelarija, saznajte:

 •  ko je nadležan i ko izdaje hartije od vrednosti, kada je ostvareno pravo na sticanje udela, i u kojim sve situacijama i u kom postupku pred Centralnim registrom možete koristiti ovaj finansijski instrument
 • Takođe, u vezi sa dužničkim hartijama od vrednosti saznaćete sve o postupku izdavanja, razlikama između dužničkih hartija od vrednosti i instrumenata tržišta novca, zastupanju i postupku pred Centralnim registrom
 • Na kraju, u vezi sa finansiranjem tekućeg poslovanja (sopstveni vs pozajmljeni kapital), bavićemo se sopstvenim kapitalom, dodatnim uplatama i kreditima / zajmovima

Svim privrednim subjektima, vlasnicima kompanija, pravnim službama, finansijskim službama, menadžerima svih nivoa, advokatima, izvršiteljima i ostalim zainteresovanim licima

Predavači

pomoćnik direktora – Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd

koordinator za usklađenost poslovanja, zadužen za rukovođenje procesom identifikacije i praćenja rizika usklađenosti poslovanja – Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd

partner u advokatskoj kancelariji Moravčević Vojnović i partneri u saradnji sa Schoenherr

O treningu:

Od predavača ispred nadležne institucije i advokata iz jedne od najpoznatijih advokatskih kancelarija, saznajte:

 •  ko je nadležan i ko izdaje hartije od vrednosti, kada je ostvareno pravo na sticanje udela, i u kojim sve situacijama i u kom postupku pred Centralnim registrom možete koristiti ovaj finansijski instrument
 • Takođe, u vezi sa dužničkim hartijama od vrednosti saznaćete sve o postupku izdavanja, razlikama između dužničkih hartija od vrednosti i instrumenata tržišta novca, zastupanju i postupku pred Centralnim registrom
 • Na kraju, u vezi sa finansiranjem tekućeg poslovanja (sopstveni vs pozajmljeni kapital), bavićemo se sopstvenim kapitalom, dodatnim uplatama i kreditima / zajmovima

Teme:

 • Ko može da ih izdaje (doo);
 • Nadležnosti organa društva povodom izdavanja;
 • Neophodni elementi odluke emisiji finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela;
 • Postupak pred Centralnim registrom prilikom izdavanja, odnosno registracije emisije finansijskih instumenata – pravo na sticanje udela u Centralnom registru;
 • Zahtev za registraciju emisije finansijskih instrumenata – pravo na sticanje udela;
 • Dodela jedinstvenih identifikacionih oznaka finansijskom instrumentu – pravo na sticanje udela (ISIN broj; CFI kod; FISN kod);
 • Otvaranje emisionog računa i upis emisije finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela na emisioni račun izdavaoca;
 • Prenos finansijskih instrumenata sa emisionog računa izdavaoca na račun finansijskih instrumenata imaoca koji je stekao finansijski instrument – pravo na sticanje udela, a koji se vodi kod Centralnog registra
 • Postupak pred Centralnim registrom za sticanje udela na osnovu finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela i ispis finansijskog instrumenta;
 • Postupak pred Centralnim registrom za poništenje finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela;
 • Postupak pred Centralnim registrom u posebnim slučajevima dospelosti finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela pre roka dospeća (usled likvidacije društva, promene pravne forme, statusne promene ili prinudne likvidacije);
 • Sudska zaštita.
 • Ko može da ih izdaje (i doo i ad);
 • Razlika između dužničkih hartija od vrednosti i instrumenata tržišta novca;
 • Osnovna tipologija dužničkih hartija od vrednosti;
 • Varijante izdavanja dužničkih hartija od vrednosti:
 • Bez objavljivanja prospekta – prava i obaveze izdavaoca,
 • Sa objavljivanjem prospekta ali bez uključivanja u trgovanje na berzi – prava i obaveze izdavaoca;
 • Sa objavljivanjem prospekta i sa uključivanjem u trgovanje na berzi – prava i obaveze izdavaoca;
 • Nadležnosti organa društva povodom izdavanja;
 • Neophodni elementi odluke o izdavanju;
 • Zastupanje izdavaoca u postupku izdavanja;
 • Postupak pred Centralnim registrom prilikom izdavanja;
 • Postupak izmirivanja obaveza izdavaoca tokom životnog ciklusa dužničkih hartija od vrednosti;
 • Postupak pred Centralnim registrom za ispis (brisanje) dužničkih hartija od vrednosti i instrumenata tržišta novca.

Sopstveni kapital

 • osnovni novčani i nenovčani kapital
 • povećanje i smanjenje kapitala – procedure i zakonske mogućnosti
 • ograničenja kod smanjenja kapitala prema Zakonu o privrednim društvima

 

Dodatne uplate

 • uplate i vraćanje dodatnih uplata – procedure i ograničenja prema Zakonu o privrednim društvima
 • konverzija dodatnih uplata u osnovni kapital

 

Krediti/zajmovi

 • banke vs. međukompanijski zajmovi – ograničenja, procedure, obaveza ugovaranja kamate
 • domaći vs. prekogranični zajmovi – ograničenja i procedure

Lokacija:

Forma za prijavu: