Acta Media doo

Odgovornosti Data Protection Officer-a (DPO) u vezi sa procenom uticaja primene veštačke inteligencije (AI)

19. april od 10 do 13 h

Online ZOOM

14.700 rsd + pdv

Informacije:

5/5

Nenad Cvjetićanin je managing partner u advokatskoj kancelarija Cvjetićanin& partneri. Jedan od pradavača na nedavno održanom Master class programu “Regulisanje veštačke inteligencije, pravni i etički izazovi”, koji je održan u organizaciji Instituta za veštačku inteligenciju RS i FON-a.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o organizovanju dodatnog treninga koja će biti fokusiran na ulogu i odgovornosti Data Protection Officer (DPO) u vezi sa procenom uticaja primene veštačke inteligencije na zaštitu podataka o ličnosti eng. (DPIA).

 

U današnjem digitalnom dobu, veštačka inteligencija postaje sve prisutnija u svim sferama našeg života, uključujući i oblast zaštite podataka o ličnosti. Kao lica za zaštitu podataka o ličnosti, ključna je Vaša sposobnost da razumete kako ova tehnologija utiče na prikupljanje, obradu i zaštitu podataka o ličnosti, kao i kako da adekvatno procenite i upravljate potencijalnim rizicima.

Velika je verovatnoća da je Vaša organizacija u svom poslovanju primenila neke od alata koji sadrže algoritme veštačke inteligencije u obradi podataka o ličnosti (obzirom da je to najčešći objekat primene ove tehnologije) ili namerava da to učini.

 Dobićete odgovore na sledeća pitanja:

·       Kada se radi DPIA?

·       Ko radi DPIA?

·       Kako se radi DPIA?

·       Šta kada se uradi DPIA?

 

 

 

 

Licima koja su u svojim organizacijama zadužena za zaštitu podataka o ličnosti: DPO, obrađivačima i rukovaocima podacima o ličnosti, kao i drugim zainteresovanim licima…

Predavači

je managing partner u advokatskoj kancelarija Cvjetićanin& partneri. Jedan od pradavača na nedavno održanom Master class programu “Regulisanje veštačke inteligencije, pravni i etički izazovi”, koji je održan u organizaciji Instituta za veštačku inteligenciju RS i FON-a.

kratka biografija

O seminaru:

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o organizovanju dodatnog treninga koja će biti fokusiran na ulogu i odgovornosti Data Protection Officer (DPO) u vezi sa procenom uticaja primene veštačke inteligencije na zaštitu podataka o ličnosti eng. (DPIA).

 

Dobićete odgovore na sledeća pitanja:

·       Kada se radi DPIA?​

·       Ko radi DPIA?​

·       Kako se radi DPIA?​

·       Šta kada se uradi DPIA?​

 

v Trening će biti interaktivan, sa diskusijama koje će vam omogućiti da primenite stečeno znanje na realne scenarije iz Vaše organizacije

 

v Ovo je prilika da unapredite svoje veštine i osigurate da Vaša organizacija efikasno upravlja izazovima koji proističu iz sve kompleksnije primene tehnologije veštačke inteligencije u obradi podataka o ličnosti

 

 

·        Koncept veštačke inteligencije i njenog uticaja na automatizovanu obradu podataka o ličnosti,

·        Pravna i etička pitanja koja se javljaju prilikom primene veštačke inteligencije u obradi podataka o ličnosti,

·        Smernice za sastavljanje procene uticaja na zaštiu podataka o ličnosti,

·        Sadržina procene uticaja,

·        Praktični alati i tehnike za procenu rizika,

·        Analiza liste vrsti radnji obrade za koje se mora vršiti procena uticaja i tražiti mišljenje Poverenika (koju je sastavio Poverenik)

·        Standardi koji se primenjuju na procenu rizika,

·        Identifikovanje slučajeva u kojima je obavezno tražiti mišljenje Poverenika i/ili odustati od obrade

 

 

Teme:

Lokacija:

Forma za prijavu: