Acta Media doo

Odgovornosti Data Protection Officer-a (DPO) u vezi sa procenom uticaja primene veštačke inteligencije (AI)

19. april 2024. 10-13h

Online - Zoom

14.700 + PDV

Informacije:

5/5

Nenad Cvjetićanin
Nenad Cvjetićanin je managing partner u advokatskoj kancelarija Cvjetićanin& partneri. Jedan od predavača na nedavno održanom Master class programu “Regulisanje veštačke inteligencije, pravni i etički izazovi”, koji je održan u organizaciji Instituta za veštačku inteligenciju RS i FON-a.

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o organizovanju dodatnog treninga koja će biti fokusiran na ulogu i odgovornosti Data Protection Officer (DPO) u vezi sa procenom uticaja primene veštačke inteligencije na zaštitu podataka o ličnosti eng. (DPIA).

U današnjem digitalnom dobu, veštačka inteligencija postaje sve prisutnija u svim sferama našeg života, uključujući i oblast zaštite podataka o ličnosti. Kao lica za zaštitu podataka o ličnosti, ključna je Vaša sposobnost da razumete kako ova tehnologija utiče na prikupljanje, obradu i zaštitu podataka o ličnosti, kao i kako da adekvatno procenite i upravljate potencijalnim rizicima.

Velika je verovatnoća da je Vaša organizacija u svom poslovanju primenila neke od alata koji sadrže algoritme veštačke inteligencije u obradi podataka o ličnosti (obzirom da je to najčešći objekat primene ove tehnologije) ili namerava da to učini.

Dobićete odgovore na sledeća pitanja:

  • Kada se radi DPIA?​
  • Ko radi DPIA?​
  • Kako se radi DPIA?​
  • Šta kada se uradi DPIA?​

Licima koja su u svojim organizacijama zadužena za zaštitu podataka o ličnosti: DPO, obrađivačima i rukovaocima podacima o ličnosti, kao i drugim zainteresovanim licima…

Predavači

nenad cvjetićanin

je managing partner u advokatskoj kancelarija Cvjetićanin& partneri. Trenutno je na doktorskim studijama prava sa temom istraživanja-Pravni aspekti veštačke inteligencije.

Nenad Cvjetićanin je managing partner u advokatskoj kancelarija Cvjetićanin& partneri. Trenutno je na doktorskim studijama prava sa temom istraživanja-Pravni aspekti veštačke inteligencije.

Bio je jedan od predavača na nedavno održanom Master class programu “Regulisanje veštačke inteligencije, pravni i etički izazovi”, koji je održan u organizaciji Instituta za veštačku inteligenciju Republike Srbije i Fakulteta organizacionih nauka.

O seminaru:

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo o organizovanju dodatnog treninga koja će biti fokusiran na ulogu i odgovornosti Data Protection Officer (DPO) u vezi sa procenom uticaja primene veštačke inteligencije na zaštitu podataka o ličnosti eng. (DPIA).

Dobićete odgovore na sledeća pitanja:

  • Kada se radi DPIA?​
  • Ko radi DPIA?​
  • Kako se radi DPIA?​
  • Šta kada se uradi DPIA?​

 

  • Trening će biti interaktivan, sa diskusijama koje će vam omogućiti da primenite stečeno znanje na realne scenarije iz Vaše organizacije
  • Ovo je prilika da unapredite svoje veštine i osigurate da Vaša organizacija efikasno upravlja izazovima koji proističu iz sve kompleksnije primene tehnologije veštačke inteligencije u obradi podataka o ličnosti

Teme seminara:

Lokacija:

Forma za prijavu: