Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Online Panel BZR#4 POVREDE NA RADU

Učešće na Panelu besplatno za pretplatnike BZR Portala www.bzrportal.rs

Petar Bulat

Zaposlen je na Medicinskom fakultetu u Beogradu nastavna baza Institutu za medicinu rada, kao redovni profesor medicine rada.

Podteme:

  • Zakonska regulativa
  • Šte su sve povrede na radu (i šta nisu)
  • Obaveze poslodavaca
  • Prijave povrede na radu (vremenski okvir)
  • Saradanja sa zdravstvenim ustanovama pri popunjavanju lekarskog dela izveštaja o povredi na radu
  • Primeri iz prakse
  • Pitanja i odgovori

Redakcija BZR Portala organizuje redovni mesečni Online Panel BZR, sa ciljem da pruži savete u vezi sa primenom propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odgovori na Vaša pitanja i predstavi aktuelne informacije o aktivnostima nadležnih organa i propisima u pripremi.

Zainteresovani ste za ovu edukaciju?

opis proizvoda

opis proizvoda