Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Online Panel BZR#5 SRPS ISO 45001:2018

Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje

Učešće na Panelu besplatno za pretplatnike BZR Portala
www.bzrportal.rs

Tatjana Bojanić

Tatjana Bojanić je diplomirani pravnik sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti
standardizacije i primene sistema menadžmenta. 

  • Nekoliko reči o standardima, standardizaciji i sistemima menadžmenta;
  • Zašto je OH&S MS važan za organizacije;
  • Razvoj ISO 45001 i njegova veza sa OHSAS 18001:2007;
  • Koncept i struktura ISO 45001;
  • Analiza pojedinačnih zahteva ISO 45001;
  • Preporuke za primenu zahteva ISO 45001.

Kome je namenjen vebinar?
Menadžerima za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, za integrisane sisteme (IMS) i druge sisteme menadžmenta (QMS i EMS), kao i svim ostalima koji se bave bezbednošću i zdravljem na radu.

Redakcija BZR Portala organizuje redovni mesečni Online Panel BZR, sa ciljem da pruži savete u vezi sa primenom propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, odgovori na Vaša pitanja i predstavi aktuelne informacije o aktivnostima nadležnih organa i propisima u pripremi.

Vebinar je posvećen standardu iz oblasti menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – ISO 45001:20018, koji je nastao na osnovu britanskog standarda OHSAS
18001:2007, a koji je u Srbiji objavljen kao nacionalni standard SRPS ISO 45001:2018 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje. Ovaj standard definiše zahteve za uspostavljanje najbolje prakse u ovoj oblasti, a primena zahteva standarda pomaže organizacijama da drže pod kontrolom opasnosti i rizike, uporedo sa unapređenjem poslovanja.

SRPS ISO 45001:2018 pripremljen je tako da može da pomogne organizacijama svih veličina i različitih delatnosti i može se integrisati sa drugim sistemima menadžmenta.

Njegova primena pomaže u smanjenju povreda i bolesti na radnom mestu.

Zainteresovani ste za ovu edukaciju?

opis proizvoda

opis proizvoda