Acta Media doo

PRAG – PROCEDURE UGOVARANJE I SPROVOĐENJE UGOVORA O NABAVKAMA I GRANTOVIMA EU

23. i 24.januar 2024. 10-15h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 33.700 + PDV
Online: 27.300 RSD + PDV

Informacije:

5/5

Zoran Đorđević, sertifikovani PMP, direktor konsultantske kuće EU Build i konsultant

Državnim ili lokalnim institucijama, dobavljačima, izvođačima, konsultantima i nevladinim organizacijama.

Predavač

zoran đorđević

Sertifikovani PMP, direktor konsultantske kuće EU Build i konsultant

Sertifikovani PMP, direktor konsultantske kuće EU Build i konsultant na velikom
broju domaćih i međunarodnih projekata. On je jedan od osnivača i prvi
potpredsednik FIDIC Asocijacije u Srbiji

O kursu:


PRAG (Practical guide on contract procedures for European Union external action / Praktični vodič za procedure ugovaranja spoljnih akcija Evropske unije) je sistem pravila za ugovaranje i sprovođenje ugovora o nabavkama i grantovima namenjenim spoljnim akcijama EU.

MOŽEMO GA POSMATRATI KAO VRLO RAZRAĐEN EU „ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA“ KOME SU PRIDODATI VRLO DETALJNI MODELI UGOVORA ZA UGOVARANJA RADOVA, DOBARA, USLUGA I GRANTOVA. PRAKTIČNO SVA SREDSTVA KOJA EU ILI NEKO OD NJENIH TELA, BANAKA, INSTITUCIJA, I DR. PLASIRA VAN GRANICA UNIJE SE MORAJU UGOVORITI I POTROŠITI U SKLADU SA PRAG PRAVILIMA.

Teme seminara:

Forma za prijavu: