Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Prava i obaveze u inspekcijskom nadzoru

Pozivamo Vas da na trodnevnom treningu usavršite ili steknete nova znanja i upoznate se sa primerima najbolje prakse gde ćete, takođe, dobiti i preporuke za efikasnu organizaciju upravljanja otpadom. 

Milan Stefanović

Milan Stefanović je stručnjak za inspekcijski nadzor i upravno pravo, regulatornu reformu i poslovnu regulativu. Milan je diplomirani pravnik–master prava sa položenim pravosudim ispitom. Završio je veći broj obuka i kurseva iz pravno-ekonomskih oblasti, upravnog prava i regulatorne reforme. 

Veliki značaj za krajnji ishod tih postupaka ima nivo znanja učesnika u postupku inspekcijskog nadzora o pravima i obavezama koje imaju u ovim postupcima. Polazeći od toga, organizujemo interaktivan online seminar, sa ciljem da se:

  • privrednim i drugim nadziranim subjektima,
  • odgovornim licima,
  • inspektorima,
  • drugim ovlašćenim licima,
  • kao i svima zainteresovanima


približi i pojasni koja prava i obaveze imaju subjekti u inspekcijskom nadzoru i u vezi sa tim nadzorom.

Svoja pitanja možete postavljati u interakciji sa predavačem ili nam ih možete poslati mejlom pre početka seminara, kako bismo teme prilagodili Vašim konkretnim potrebama, a odgovore ćete dobiti tokom trajanja online seminara.

Veliki značaj za krajnji ishod tih postupaka ima nivo znanja učesnika u postupku inspekcijskog nadzora o pravima i obavezama koje imaju u ovim postupcima. U Republici Srbiji primenu zakona i drugih propisa nadzire skoro 50 inspekcija, koje godišnje izvrše preko 800.000 inspekcijskih nadzora.

Polovina inspekcijskih nadzora za ishod ima izricanje upravnih mera i otkrivanje prekršaja!

Seminarom se obuhvataju inspekcijski nadzori koji vrše SVE inspekcije.

Online seminar možete pratiti na svom računaru ili mobilnom telefonu.

Teme na seminaru:

Zainteresovani ste za ovu edukaciju?

opis proizvoda

opis proizvoda