Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Pravna zaštita i promet prava na računarskom programu

Dragan Milić

Iza sebe ima 15 godina iskustva, što ga čini pionirom u ovim pravnim oblastima u Srbiji. Diplomirao je na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, a od 2006.

Pogledajte više 

Seminar sa ovom interesantnom i aktuelnom temom, podeljenom u 3 sesije, vodiće Dragan Milić – advokat specijalizovan za zaštitu podataka o ličnosti, pravo intelektualne svojine, IT/IKT, internet i privredno pravo.

Kakva je pravna priroda računarskog koda i u čemu se ogleda njegova pravna zaštita?

Koja prava programer u svojstvu autora polaže na računarski program koji je napravio i u kom obimu?

Koja prava na računarskom programu ima kompanija koja je angažovala programera za njegovu izradu?

Koje vrste ugovora su zastupljene kod prometa prava na računarskom program?

Koje klauzule ne smete da zaboravite prilikom zaključenja Ugovora o ustupanju prava na računarskom programu, Ugovora o narudžbini računarskog program, Ugovora o licenci…?

Kakva je pravna priroda računarskih programa u open source režimu?

Sesija I

Sesija II

Sesija III

forma za prijavu