Acta Media doo

prAVO

Međunarodno kretanje radnika

INFO:

 • Online seminar o međunarodnom kretanju radnika pružiće vam uvid u zakonski okvir sa osvrtom na novine u propisima
Pogledajte više

Rodna ravnopravnost – rokovi i izveštavanje i izrada plana upravljanja rizicima od povrede

INFO:

 • Suština sturkturnog rešavanja problema je eliminisanje korena uzroka kako bi se problem rešio na način da se više nikada ne ponovi
Pogledajte više

Aktuelni stavovi Vrhovnog kasacionog suda - radni sporovi

INFO:

 • Online savetovanje za poslodavce i zaposlene u pravnim, kadrovskim i HR službama
Pogledajte više

Due diligence izveštaj – instrument uspešne akvizicije

INFO:

 • Rizik – njegovo detektovanje, smanjenje i kontrola – jeste ključni pojam, kojim se detaljno bavi advokat u svakoj transakciji.
Pogledajte više

SPECIJALISTA ZA RADNO PRAVO

INFO:

 • Trodnevni trening sa predstavnikom pravosuđa i advokatom specijalizovanim za radno pravo
Pogledajte više

zaštita podataka o ličnosti

INFO:

 • Na dvodnevnom treningu saznajte od Zlatka Petrovića – predstavnika Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Pogledajte više

Građanskopravna zaštita slobode izražavanja sa posebnim osvrtom na SLAPP tužbe

INFO:

 • Važno je razumeti koje su granice ove slobode i kada je i kako moguće ostvarivati njenu pravnu zaštitu.
Pogledajte više

Katastar nepokretnosti i digitalni servisi katastra

INFO:

 • Pozivamo Vas na interaktivan online seminara sa predavačima – načelnicima: Odeljenja za drugostepeni postupak i Odeljenja za normativno-pravne poslove iz Republičkog geodetskog zavoda.
Pogledajte više

Ugovori u privredi

20% POPUSTA ZA UČESNIKE XXXI SUSRETA PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE!

Pogledajte više

Postupanje tržišne inspekcije u vršenju inspekcijskog nadzora

INFO:

 • Inspekcijski nadzor ima za cilj da privrednicima olakša poslovanje i da unapredi uslove poslovanja u Srbiji
Pogledajte više
 • XXXI SUSRET PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE
  28. do 31. maj 2023. godine Vrnjačka Banja, hotel „Fontana“
Pogledajte više

PRIVREDNOPRAVNO POSLOVANJE I SPOROVI U PRAKSI

 • Da li je zaista postojeći zakonski okvir idealan za nesmetano poslovanje svih privrednih subjekta, da li se pravilno primenjuje i šta nam to još uvek pravi nedoumice?
Pogledajte više

GODIŠNJA OBAVEZE PODNOŠENJA PREPISA ARHIVSKE KNJIGE- VIDEO NA ZAHTEV

 • Nakon uspešno održanog vebinara “Godišnja obaveza podnošenja prepisa arhivske građe”, 6. aprila 2023. godine, svim zainteresovani licima smo omogućili gledanje snimka vebinara – na zahtev
Pogledajte više

Angažovanje stranih državljana u Republici Srbiji

 • Usled svetskih dešavanja i manjka potencijalnih radnika na domaćem tržištu rada u poslednje vreme, vidimo tendenciju sve većeg angažovanja stranih državljana na poslovima u Republici Srbiji.
Pogledajte više

Godišnji odmori - pravni okvir i pitanja u praksi

INFO:

 • 01. 06 2023
 • 10 do 12h
 • Online - zoom 9.900 rsd + PDV
Pogledajte više

Angažovanje stranaca u republici srbiji

 • Usled svetskih dešavanja i manjka potencijalnih radnika na domaćem tržištu rada u poslednje vreme, vidimo tendenciju sve većeg angažovanja stranih državljana na poslovima u Republici Srbiji.  
Pogledajte više

AKTUELNOSTI U APR I POSLOVANJU PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Od 1. oktobra na portalu Agencije za privredne registre biće omogućeno da se istovremeno sa elektronskim osnivanjem Registrovanog subjekta izvrši i evidentiranje stvarnog vlasnika.

 

Pogledajte više

VIDEO NADZOR I ELEKTRONSKA KONTROLA ZAPOSLENIH NA RADNOM MESTU

Video nadzor, elektronski nadzor i drugi načini kontrole zaposlenih nameću ozbiljnu odgovornost za poslodavce i traže rešenja za postojeće dileme

Pogledajte više

ZLOUPOTREBA BOLOVANJA IZAZOVI I MOGUĆNOSTI PREVENCIJE

 • Kakva su nova zakonska rešenja i šta Vas očekuje, čućete od vrhunskih stručnjaka, a takođe ćete dobiti i savete kako da sprečite i predupredite potencijalne zloupotrebe bolovanja.
Pogledajte više

ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE OD 01. 01. 2024.

U skladu sa Uredbom o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku, od 1. januara 2024. godine državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanove i imaoci javnih ovlašćenja, dužni su da arhiviranje elektronskih dokumenata vrše u softverskom rešenju eArhiv koji je deo arhivskog informacionog sistema.

Pogledajte više

KATASTAR VODOVA I KATASTAR NEPOKRETNOSTI

U “Sl. glasniku RS” br. 92/2023 objavljene su izmene i dopune Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, i izmene i dopune Zakona o državnom premeru i katastru.

Novine u pomenutim zakonima stupaju na snagu 4.11.2023.

Pogledajte više