Acta Media doo

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Primena novog Pravilnika o elektronskom fakturisanju – od 1. jula

Besplatno za sve učesnike!

28. jun od 10 do 12 h

Online -zoom

Suzana Hrabrić

Diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom od preko 25 godina u privredi, u sektoru za MMSP.

Vojkan Stanković

Predavač i konsultant sa preko 3000 polaznika u preko 200 vebinara, seminara, radionica i in-house predavanja. Rukovodilac implementacije u 50+ kompanija.

Objašnjenje novina i procedura koje donosi novi Pravilnik

Svima koji koristi sistem elektonskih faktura (SEF) u poslovanju

Besplatno za sve učesnike!

Dugo najavljivani Pravilnik o elektronskom fakturisanju konačno je objavljen u Sl. glasniku i njegova primena počinje 1.jula 2023.godine. Samim tim prestaju da važe tri prethodno doneta pravilnika.

Nov Pravilnik donosi nam niz novina, a najvažnije se odnose na način izdavanja elektronskih faktura u SEF-u i postupak elektronskog evidentiranja obračuna PDV-a u SEF-u.

Suzana
Hrabrić

Diplomirani ekonomista sa radnim iskustvom od preko 25 godina u privredi, u sektoru za MMSP.

Tokom karijere angažovana na rukovodećim pozicijama iz oblasti finansija i računovodstva, u kompanijama koje su se bavile veleprodajom, maloprodajom, proizvodnjom i marketingom.

VOJKAN STANKOVIĆ

Predavač i konsultant sa preko 3000 polaznika u preko 200 vebinara, seminara, radionica i in-house predavanja. Rukovodilac implementacije u 50+ kompanija.

Poznavalac praktične primene i aktuelnih izazova u primeni poslovnih informatičkih rešenja. Autor Priručnika o eFakturisanju.