Acta Media doo

PRIMENA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Konverzija i druga važna pitanja

13. decembar 2023. 10-15h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 15.900 + PDV Online: 11.900 rsd + pdv

Informacije:

5/5

Srđan Zerdo i Miroslav Živanović – advokati u Živković Samardžić.

Informacije i pravne savete o svim bitnim aspektima u primeni Zakona o planiranju i izgradnji, sa posebnim osvrtom na pravila o konverziji.

Svim subjektima na koje se Zakon primenjuje.

Predavači

Srđan Zerdo

advokat koji sarađuje sa advokatskom kancelarijom Živković Samardžić.

Stručnjak u oblasti nekretnina, sa posebnim fokusom na kompleksne transakcije i različite aspekte imovinskih pitanja. Njegova ekspertiza obuhvata pružanje sveobuhvatne pravne podrške u izgradnji kako stambenih, tako i komercijalnih objekata, kao i u pitanjima konverzije zemljišta, eksproprijacije, restitucije i hipotekarnog prava. Osim što se posvećuje velikim projektima kako u zemlji, tako i u inostranstvu, Srđan poseduje veliko iskustvo u pružanju saveta privatnim klijentima o upravljanju nekretninama, kao i sa donošenjem strategijskih investicionih odluka.

Miroslav Živanović

advokat u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, specijalizovan za imovinsko, privredno i poresko pravo.

Njegova ekspertiza je prvenstveno usmerena ka kompleksnim transakcijama i poreskim apsektima istih, kao i rešavanju složenih imovinsko – pravnih pitanja. Pružanje kompletne pravne podrške u pogledu izgradnje komercijalnih i stambenih objekata, konverzija zemljišta, eksproprijacija, restitucija i hipotekarno pravo podjednako ulaze u okvir njegove ekspertize. Pored angažovanja na velikim inostranim i lokalnim projektima, Miroslav ima veliko iskustvo u savetovanju privatnih klijenata u vezi sa upravljanjem nepokretnostima, rešavanjem njihovih imovinsko – pravnih odnosa i investiranjem.

O kursu:

Pozivamo vas na seminar posvećen izmenama u Zakonu o planiranju i izgradnji i primeni u praksi. Ove zakonske izmene na snazi su već pet meseci (osim dve odredbe sa odloženom primenom) i donose niz ključnih inovacija u sektoru građevinarstva.

Ovim promenama utiču na pojednostavljenje procesa dobijanja građevinskih dozvola, unapređenje energetske efikasnosti objekata, smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i podsticanje primene održivih praksi u građevinarstvu.

Na seminaru će biti reči o svim bitnim aspektima novih propisa, pružajući učesnicima uvid u najnovije trendove u ovoj oblasti.

Teme seminara:

Lokacija:

Forma za prijavu: