Acta Media doo

Prof. dr Zlatko Stefanović

Redovan profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu za uže naučne oblasti: Kompanijsko pravo, Privredno ugovorno pravo, Pravo Evropske unije i Međunarodno privredno pravo. Autor Komentara Zakona o privrednim društvima, IV izmenjeno i dopunjeno izdanje, Službeni glasnik, 2022; i član radne grupe za izmene i dopune Zakona o privrednim društvima 2018. i 2021. godine.

PRIVREDNOPRAVNO POSLOVANJE I SPOROVI U PRAKSI

INFO:

  • 12.05.2023
  • 10h do 15h
  • Hotel "Moskva"
  • Online - zoom
  • 11.900 - 15.900 rsd
Pogledajte više

Najaktuelnija tema u 2023. godini

4/5

Seminar je namenjen svim kompanijama koje žele da ostanu u toku sa najnovijim propisima i usklade svoje poslovanje sa važećim ESG principima i na taj način se pripreme za neminovne promene do kojih će u bliskoj budućnosti.

miladin maglov

Miladin Maglov – APR

igor denčić

Advokat Igor Denić

prof. dr Zlatko Stefanović – Pravni fakultet Union