Acta Media doo

logistika, nabavka i proizvodnja

Kurs produktivnosti

INFO:

 • Jednistveni trening koji će Vam pomoći da ovladate metodama i alatima za praćenje ključnih performansi i unapređenje produktivnosti rada koji su dali konkretne rezultate u praksi.
Pogledajte više

strukturno rešavanje problema - 8d

INFO:

 • Bez obzira da li se vaša kompanija bavi pružanjem usluga ili proizvodnjom, veštine strukturnog rešavanja problema su jedne od najkorisnijih za postizanje unapređenja i obezbeđivanje da se problemi više nikada ne ponove.
Pogledajte više

MS Project - Efikasno komunicirajte sa stejkholderima, pratite obim i rezultate projekta u svakom momentu

INFO:

 • Jedinstvena radionica na kojoj će devizni prekršaji, alternativni načini prestanka potraživanja i dugovanja i druge aktuelne teme biti obrađene sa regulatornog i praktičnog aspekta.
Pogledajte više

osnove normiranja

INFO:

 • Polaznici online seminara će imati priliku da se upoznaju sa bitnim aspektima normiranja rada i metodama koje se koriste za analizu rada i povećanje produktivnosti.
Pogledajte više

CARINSKA SKLADIŠTA

INFO:

 • Na dvodnevnom treninigu Milka Živanović načelnica Odeljenja za carinski sistem i politiku – Ministarstvo finansija, govoriće o aktuelnim temama u vezi sa carinskim skladištenjem.
Pogledajte više

studije opravdanosti u srbiji - kako ubediti druge da ulože u vaš projekat

INFO:

 • Studije opravdanosti su dokumenti koji služe kao dokaz nama i drugima da u neki projekat treba ili ne treba investirati. Zakoni u Srbiji traže studije opravdanosti za objekte od značaja ta Republiku i za javne investicije vrednije od 500.000€.
Pogledajte više

FLEET MANAGEMENT - UPRAVLJANJE VOZNIM PARKOM

 • Trening je namenjen zaposlenima u kompanijama koji su odgovorni za vozni park, a polaznici dvodnevnog treninga dobiće sertifikat.
Pogledajte više

Naknada šteta u saobraćajnim nezgodama

INFO:

 • 12. 06. 2023.
 • 10h do 14h
 • Online - zoom
 • 11. 900 rsd
Pogledajte više

Optimizacija zaliha u praksi

INFO:

 • 5, 6.  i 7. jul
 • 10h do 15h
 • Hotel "Moskva" 47.900 rsd + PDV
Pogledajte više