Acta Media doo

priprema za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2023.

u skladu sa važećim propisima

sa posebnim osvrtom na informacioni sistem apr

29. januar 2024. 10-13h

Hotel Moskva, Online

Hotel Moskva: 17.900 + PDV
Online: 14.700 + PDV

Informacije:

5/5
  • Aleksandar Janjušević, šef Odseka za računovodstvo i reviziju u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije, član Nacionalne komisije za računovodstvo
  • Vojkan Zdravković, viši savetnik u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije, učesnik u pripremi Zakona o reviziju
  • Goran Arsović, registrator Registra finansijskih izveštaja u Agenciji za privredne registre (nadležan i za Registrar pružalaca računovodstvenih usluga i Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja)

Sticanje znanja koja su značajna prilikom izrade i podnošenja finansijskih izveštaja za 2023. godinu i prilikom utvrđivanja obaveza revizije za 2023. godinu.

Stručnjacima u računovodstvenom i finansijskom sektoru i revizorima koji su zaposleni u privatnom i javnom sektoru, pružaocima računovodstvenih usluga (agencije i sl.) i dr.

Predavači

Aleksandar Janjušević

šef Odseka za računovodstvo i reviziju u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije, član Nacionalne komisije za računovodstvo

Vojkan Zdravković

viši savetnik u Sektoru za finansijski sistem Ministarstva finansija Vlade Republike Srbije, učesnik u pripremi Zakona o reviziju

goran arsović

registrator Registra finansijskih izveštaja u Agenciji za privredne registre (nadležan i za Registrar pružalaca računovodstvenih usluga i Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja)

O seminaru:

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o računovodstvu. Zakon je objavljen u ‘’Sl. glasniku RS’’, broj 73/19 od 11. oktobra 2019. godine. Tokom juna 2020. godine doneto je ukupno sedam novih pravilnika neophodnih za sprovođenje Zakona o računovodstvu čija primena počinje od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu. U toku 2022. godine izmenjen je jedan Pravilnik koji je značajan za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu.

Upoznajte se na vreme sa najnovijom regulativom i otklonite sve nedoumice kako biste pravovremeno sastavili finansijske izveštaje za 2023. godinu:
• Primena odredaba Zakona o računovodstvu koje se primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2023. godinu;
• Primena Kontnog okvira za privredna društva, zadruge i preduzetnike;
• Najvažnije izmene u obrascima finansijskih izveštaja;
• Pripreme za popis imovine i obaveza;
• Novi rokovi i obaveze prilikom predaje finansijskih izveštaja za 2023. godinu;
• Informacije u vezi sa službenim mišljenjima Ministarstva finansija;
•Poseban informacioni sistem APR za podnošenje finansijskih izveštaja (šta je novo, na koji način će se podnositi finansijski izveštaji, na šta treba obratiti posebnu pažnju)

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je takođe u oktobru 2019. godine Zakon o reviziji. Zakon je objavljen u ‘’Sl. glasniku RS’’, broj 73/19.

U međuvremenu su tokom 2020. godine doneta podzakonska akta neophodna za sprovođenje Zakona o reviziji od strane Komisije za hartije od vrednosti i Komore ovlašćenih revizora. Ovaj seminar je prilika da se na krajnje praktičan način upoznate sa najnovijim propisima i načinom njihove primene u praksi i da proverite da li ste u potpunosti pripremljeni za sastavljanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu godinu. U tome će Vam pomoći tim stručnjaka iz Ministarstva finansija i Agencije za privredne registre, koji su učestvovali u njihovoj pripremi, i razrešite eventualne probleme i dileme koje imate.

Teme seminara:

Forma za prijavu: