Acta Media doo

Softver koji je potreba ne luksuz

5/5

DEVIZNI PREKRŠAJI

DEVIZNI PREKRŠAJI - regulatorno/praktični aspekt i alternativni načini prestanka potraživanja i dugovanja

20, 21, 22. April 2023.

10h - 15h

Branka Đorđević

Branka Marković

Efikasno planiranje projekata, planiranje angažovanja radne snage, plan nabavke materijala i razrada različitih scenarija odvijanja projekata ključni su za izvođenje projekata u ugovorenim rokovima i u planiranom budžetu. Uspešnoj realizaciji projekta prethodi adekvatna priprema i planiranje svih elemenata kojima treba upravljati tokom trajanja projekta kao što su vreme realizacije projekta, troškovi, resursi i slično.

Acta media je za Vas pripremila online obuku sa ciljem savladavanja osnovnih i tehnika korišćenja programa MS Project na planiranju i kontroli realizacije projekata. Program edukacije omogućava upoznavanje sa mogućnostima programa i načinima kako te mogućnosti primeniti na optimalan način u praksi. U obuci se povezuju osnovna teorijska znanja iz planiranja sa praktičnim mogućnostima programa.

  • pravila o vršenju kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata;
  • dokumentarni aspekt obavljanja određenih deviznih poslova, uz osvrt na najčešće prekršaje u praksi;
  • kaznene odredbe za prekršaje u deviznom poslovanju i način njihovog odmeravanja;
  • alternativni načini prestanka potraživanja i dugovanja u poslovanju sa inostranstvom, uključujući i finansijsku kompenzaciju (prebijanje);
  • ostale aktuelnosti/pitanja i odgovori.
47. 800
RSD