Acta Media doo

Specijalna ponuda

4/5

godišnji odmori pitanja u praksi

Snimak vebinara

Marko Leković

Uvek aktuelna tema u maju i junu svake godine jeste pravo zaposlenih na godišnji odmor. Upravo u ovom periodu zaposleni teže da iskoriste godišnji odmor od prošle godine do 30. juna kako im ne bi „propao“, dok se sa druge strane prave planovi i rasporedi korišćenja godišnjih odmora tokom leta. Uprkos činjenici da se poslodavci uvek susreću sa zahtevima zaposlenih za korišćenje godišnjih odmora, dalje postoje sporna pitanja u praksi.

TEME:

PAKET SADRŽI:

opis proizvoda

opis proizvoda