Acta Media doo

srđan zerdo

Stručnjak u oblasti nekretnina, sa posebnim fokusom na kompleksne transakcije i različite aspekte imovinskih pitanja. Njegova ekspertiza obuhvata pružanje sveobuhvatne pravne podrške u izgradnji kako stambenih, tako i komercijalnih objekata, kao i u pitanjima konverzije zemljišta, eksproprijacije, restitucije i hipotekarnog prava. Osim što se posvećuje velikim projektima kako u zemlji, tako i u inostranstvu, Srđan poseduje veliko iskustvo u pružanju saveta privatnim klijentima o upravljanju nekretninama, kao i sa donošenjem strategijskih investicionih odluka.