Acta Media doo

šta je esg i kome je važan?

14. i 15. decembar 2023.

Hotel Moskva ili Online Zoom

27.900 / 23.900 rsd + pdv

Informacije:

5/5

Ivo Đukanović, advokat u saradnji sa PwC

Aleksandar Janjušević, Ministarstvo finansija

Sonja Konakov Svirčev, Menadžerka za društveno odgovorno poslovanje, diverzitet i inkluziju, Erste Bank a.d. Novi Sad

Katarina Majić, Senior ESG Specialist, Erste Bank a.d. Novi Sad

Aleksandar Simić, ekspert u oblasti održivosti i, posebno, klimatskih promena
Jovana Spaić Erdeljan – National Project Coordinator ILO (Međunarodna organizacija rada)

ESG specijalistima, izvršnim direktorima, finansijskim direktorima, službenicima za rizike, menadžerima održivog poslovanja, stručnjacima u oblasti životne sredine, pravnicima i advokatskim kancelarijama, bankarskom sektoru, revizorima i svim drugim profesionalcima i konsultantima koji učestvuju u donošenju poslovnih odluka i odlučivanju.

Predavači

ivo đukanović

advokat u saradnji sa PwC

aleksandar janjušević

Ministarstvo finansija

sonja konakov svirčev

Menadžerka za društveno odgovorno poslovanje, diverzitet i inkluziju, Erste Bank a.d. Novi Sad

Predavači

katarina majić

Senior ESG Specialist, Erste Bank a.d. Novi Sad

aleksandar simić

magistar fizike, je ekspert u oblasti održivosti

jovana spaić erdeljan

National Project Coordinator ILO (Međunarodna organizacija rada)

gordana pejović

PhD Industries and Environment Head of ENVI/Auditing & Compliance SGS Beograd

O kursu:

Šta je ESG i kome je važan?

21. vek uveliko donosi svoja pravila i tektonske promene u savremenom poslovanju, ali načinu radi i života svih nas, a glavni odgovor na ove promene jesu ESG kriterijumi (Životna sredina, Društvena odgovornost i Korporativno upravljanje – „Environmental, Social and Corporate)“ i njihova integracija u javni, privatni i neprofitni sektor. ESG menja (i već je promenio) ciljeve poslovanja celokupnog poslovnog sveta postavljajući nove vrednosti umesto tradicionalne “maksimizacije profita” i predstavlja pristup poslovanju koji je usredsređen na zainteresovane strane, sa akcentom na zaštitu životne sredine, društveni uticaj i korporativno upravljanje.

Pozivamo vas na trening “Šta je ESG i kome je važan” na kome ćete:

  • upoznati ESG zakonodavstvo i strateške dokumente i ciljeve na nacionalnom i EU i međunarodnom nivou;
  • se uputiti u održivo (nefinansijsko) izveštavanje, standarde izveštavanja, kao i dosadašnje primere dobre i odgovorne prakse.
  • steći uvid kako da identifikujete ključne korake i da podržite kulturu društvene odgovornosti i održivosti unutar vaše organizacije
  • saznati savremene trendove i uspešne iskustva iz našeg poslovnog okruženja u oblasti održivosti i primene ESG kriterijuma,

TEME:

Opšta finansijska pismenost, socijalna i ekonomska inkluzija svih članova društva, podrška preduzetništvu su temelji finansijski zdravog društva i njegovog daljeg razvoja. Sa druge strane zelena tranzicija se dešava sa nama ili bez nas i svi koji žele da budu deo daljeg razvoja i očuvanja planete moraju na vreme da pripreme sebe, svoje poslovanje i podrže ovu temu na pravi način kroz ponude svoji proizvoda i usluga. Koja je uloga banaka u novo nastalim uslovima: šta se menja, koji su planovi za dalje i šta društvo može da očekuje od finansijskog sektora.

Forma za prijavu: