Acta Media doo

Suzana Hrabrić

Je magistrirala 2005. i doktorirala 2011. na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta
u Beogradu na katedri za Računarsku tehniku.
Iskustvo u radu na visokoškolskim ustanovama sticala je na Ekonomskom
fakultetu u Prištini, na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Blaca, na
Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije iz Beograda i na
Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija na predmetima iz
oblasti računarstva i informatike na osnovnim, specijalističkim i master studijama.
Od 1996. godine, kao deo instruktorskog tima preduzeća Coming
(http://www.coming.rs/), predavač je na brojnim kursevima iz operativnih sistema
(DOS, Windows) iaplikativnih programa (MS Word, MS Excel, MS Power Point,
MS Access).
Stručna usavršavanja: Microsoft Certified Professional MCP i MCSE za Windows
2000 server (2002), instruktorski kurs Network Cisco akademije (2002, 2003) i
ECDL instruktorski sertifikat (2008).
Oblast interesovanja: veb dizajn, baze podataka, programiranje, alati poslovne
inteligencije i mašinsko učenje.