Acta Media doo

POGLEDAJTE SVE TRENINGE

devizni prekršaji

Informacije o kursu:

 • 31. mart  2023
 • 10h do 15:30h
 • Hotel "Moskva" 15.900 rsd
 • Online - zoom 11.900 rsd
Pogledajte više

Potpuno novi pristup temi

5/5

Jedinstvena radionica na kojoj će devizni prekršaji, alternativni načini prestanka potraživanja i dugovanja i druge aktuelne teme biti obrađene sa regulatornog i praktičnog aspekta.

Branka Đorđević

Branka Markocić

Pravna zaštita i promet

Informacije o kursu:

 • 18.05  2023
 • 10h do 14h
 • Hotel "Moskva"
 • Online - zoom
 • 11.900 - 15.900 rsd
Pogledajte više

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Seminar sa ovom interesantnom i aktuelnom temom, podeljenom u 3 sesije, vodiće Dragan Milić – advokat specijalizovan za zaštitu podataka o ličnosti, prako intelektualne svojine, IT/IKT, internet i privredno pravo.

Branka Đorđević

Specijalista za radno pravo

Informacije o kursu:

 • 27, 28. i 29. mart
 • 10h do 14h
 • Hotel "Moskva" 47.900 rsd
 • Online - zoom
Pogledajte više

Uvek aktuelna tema

5/5

Trodnevni trening sa predstavnikom pravosuđa i advokatom specijalizovanim za radno pravo

Cilj treninga: sagledavanje radnopravnih-instituta sa svih aspekata sa kojima se susreću poslodavci.

Branka Đorđević

Branka Markocić

Copywriting

Informacije o kursu:

 • 13. april 2023
 • 10h do 14h
 • Online - zoom 
Pogledajte više

Sledeći nivo poslovanja

5/5

Dvodnevni uživo trening u hotelu ”Moskva” sa Uglješom Bogdanovićem.
Jednistveni trening koji će Vam pomoći da ovladate metodama i alatima…

Branka Đorđević

payroll specialist

Informacije o kursu:

 • 20, 21, 22. 2023
 • 10h - 15h
 • Hotel Tonati
 • Vrnjačka Banja
 • 47.900 rsd
Pogledajte više

Dvodnevni interaktivan trening namenjen sektorima: proizvodnji, održavanju, pružanju usluga, administraciji, razvoju, marketingu i svim drugim sektorima u poslovanju

Branka Đorđević

Branka Đorđević

Branka Markocić

LEADERSHIP

Informacije o kursu:

 • 12. i 19. April 2023
 • 9h do 12h
 • 33.900 rsd
 • Online - zoom
Pogledajte više

Sledeći nivo poslovanja

5/5

Dvodnevni interaktivan trening namenjen sektorima: proizvodnji, održavanju, pružanju usluga, administraciji, razvoju, marketingu i svim drugim sektorima u poslovanju

Branka Đorđević

Vizualizacija i prezentacija

Informacije o kursu:

 • 04. april 2023
 • 10h do 14h
 • 11. 900rsd
 • online - zoom
Pogledajte više

Stečenim znanjem ćete povećati produktivnost

Kome su potrebne Excel veštine? Vama koji radite u finansijama i računovodstvu, marketingu, administraciji, farmaciji, građevinarstvu…Zaključak je jasan – većini.

Suzana R. Marković

Postupanje tržišne inspekcije

Informacije o kursu:

 • 20. april 2023
 • 10h - 14h
 • online - zoom
 • 11. 900 rsd
Pogledajte više

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Dvodnevni interaktivan trening namenjen sektorima: proizvodnji, održavanju, pružanju usluga, administraciji, razvoju, marketingu i svim drugim sektorima u poslovanju

Svetlana Čedić

MS project

Informacije o kursu:

 • 11. April 2023
 • 10h - 14h
 • 11.900 rsd
 • Online - zoom
Pogledajte više

Softver koji je potreba ne luksuz

5/5

Kvalitetno planiranje i kontrola realizacije investicionih projekata praktično je neizvodiva bez korišćenja savremenih alata koji omogućavaju brzu i pouzdanu kontrolu informacija na projektu.

Predrag S. Petronijević

Škola interne revizije sa Oliverom Radović

Informacije o kursu:

 • 20,21,22. april 2023
 • 10h do 15h
 • 47. 900 rsd
 • Hotel " Tonati " Vrnjačka Banja
Pogledajte više

Pozivamo Vas u Školu interne revizije sa Oliverom Radović, koju održavamo u hotelu “Tonanti” u Vrnjačkoj Banji, gde ćete uz savete i kroz praktične primere savladati osnove interne revizije. Škola je namenjena internim revizorima, kao i onima koji planiraju to da postanu!

Predavač: Olivera Radović

Sve što treba da znate o internet prodaji

Informacije o kursu:

 • 28. april 2023
 • 10h - 14h
 • online - zoom
 • 11. 900 rsd
Pogledajte više

Internet prodaja kao srž uspešnog poslovanja!

Razvoj internet prodavnice predstavlja neophodnost za sve biznise koji se bave prodajom robe i usluga, i podrazumeva niz faza i uslova koje morate ispuniti kako biste došli do željenog cilja

Nevena Praizović

GODIŠNJA OBAVEZE PODNOŠENJA PREPISA ARHIVSKE KNJIGE

Informacije o kursu:

 • 06. April 2023
 • 10h
 • 9.900 rsd
 • Online - zoom
Pogledajte više

Za učesnike obezbeđeno:

 • Snimak vebinar
 • konsultacije za predavačem do isteka roka (30.4.2023)


30. aprila ističe rok za dostavljanja prepisa Arhivske knjige nadležnom javnom Arhivu

Goran Tršnjak dipl.pravnik - arhivista

carinska skladišta

Informacije o kursu:

 • 27. i 28. april 2023
 • 10h do 14h
 • Hotel "Moskva" 27.900 rsd
 • online - zoom 23.900rsd
Pogledajte više

Znanje koje vas štiti od prekršaja

5/5

Na dvodnevnom treninigu Milka Živanović načelnica Odeljenja za carinski sistem i politiku – Ministarstvo finansija, govoriće o aktuelnim temama u vezi sa carinskim skladištenjem.

Milka Živanović

studije opravdanosti u srbiji

Informacije o kursu:

 • 25,26. april 2023
 • 10h - 14h
 • Hotel "Moskva" 27. 900 rsd
 • Online - zoom 23. 900 rsd
Pogledajte više

Znanje koje je isplativo

4/5

Studije opravdanosti su dokumenti koji služe kao dokaz nama i drugima da u neki projekat treba ili ne treba investirati. Zakoni u Srbiji traže studije opravdanosti za objekte od značaja ta Republiku i za javne investicije vrednije od 500.000€.

Zoran Đorđević

osnove normiranja

Informacije o kursu:

 • 18. April 2023
 • 10h - 14h
 • 11.900 rsd
 • Online - zoom
Pogledajte više

Sledeći nivo u našem poslovanju

5/5

Polaznici online seminara će imati priliku da se upoznaju sa bitnim aspektima normiranja rada i metodama koje se koriste za analizu rada i povećanje produktivnosti. Upoznavanje sa načinom normiranja. Primena metoda za normiranje.

Gordana Čolović

Veštine poslovne komunikacije

Informacije o kursu:

 • 20. april 2023
 • 10h do 14h
 • Hotel "Moskva" 
 • 15.900 rsd
Pogledajte više

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Važan deo poslovanja su uspešni pregovori i konstruktivni sastanci, a glavni preduslov za sve navedeno su napredne veštine komunikacije i pregovaranja učesnika. Pozivamo Vas na interaktivnu radionicu koja ima za cilj unapređenje veština i tehnika verbalne i neverbalne komunikacije.

Dr. Aleksandra Tošović Stevanović

UPRAVLJANJE RIZICIMA NA GRADILIŠTU

Informacije o kursu:

 • 27. april 2023
 • 10h do 12h
 • Učešće na Panelu besplatno za pretplatnike BZR Portala
 • 9.900 rsd
Pogledajte više

Jedna od najtraženijih obuka

4/5

Redakcija BZR Portala organizuje novi Online Panel sa ciljem da učesnicima približimo međunarodno priznate standarde i norme po NEBOSH principima u poređenju sa našim propisima i zahtevima mera prevencije prilikom organizacije privremenih i pokretnih gradilišta sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu.

Željko Karapandžić

FLEET MANAGEMENT

Informacije o kursu:

 • 25,26 maj.
 • 10h do 15h
 • Hotel "Moskva" 27.900 rsd
 • Online - zoom 23.900 rsd
Pogledajte više

Znanje za profesionalce u poslu

5/5

Kako da optimizujete troškove voznog parka?

Trening je namenjen zaposlenima u kompanijama koji su odgovorni za vozni park, a polaznici dvodnevnog treninga dobiće sertifikat. Upravljanje voznim parkom i vozačima različitih vozila predstavlja izazovan zadatak sa čestim nepredvidivim situacijama i troškovima.

Ivan Basarić